Spletna in VR psihoterapija

Oblika psihoterapije

    • Spletna (Skype & Whereby) in VR psihoterapija (MeetinVR).
    • Individualna psihoterapija odraslih.

Psihoterapija poteka tedensko ob stalnem terminu. Srečanje traja 45 ali 90 minut.

Cenik

  • Uvodno ali posamezno srečanje, 45 minut: 80 €
  • Redna psihoterapija (tedensko), 45 minut: 70 €
  • Redna psihoterapija (tedensko), 90 minut: 130 €

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1 (nismo zavezanci za DDV).

O psihoterapevtki [ Več …]

Strokovna izhodišča

Psihoterapevtsko obravnavo vodim po principih globinske psihoterapije, ki jih nadgrajujem s sodobnimi spoznanji bioloških disciplin, predvsem evolucijske psihiatrije in nevroznanosti. Pri delu uporabljam koncepte eksistencialne psihoterapije, pozitivne psihoterapije ter metode fenomenološkega raziskovanja in motivacijskega intervjuvanja. Psihoanalitično teorijo dograjujem z drugimi sprejetimi razvojnimi in relacijskimi teorijami (npr. teorijo navezanosti). Opiram se na psihoterapevtske metode in tehnike, ki so empirično preverjene in teoretično utemeljene. [Več …]

Delovna filozofija

Pri psihoterapevtskem delu izhajam iz znanstvene paradigme, ki jo dopolnjujem s smernicami dobrih praks. V središču obravnave ste vi. Vaš psihoterapevtski proces individualiziram, ga prilagajam vašim potrebam in temu, kar se izkaže, da vam pomaga. Tekom procesa sistematično spremljam vaše počutje in zbiram povratne podatke o vašem doživljanju psihoterapevtskega dela in procesa, da lahko delo temu primerno prilagajamo. [Več …]

Naročanje

* Zaradi zasedenosti trenutno ni na razpolago terminov za nova naročanja.

Elektronska pošta: info@mceh.si
Facebook: /mceh.si

. . .

Vsebine na spletni strani niso recenzirane in lektorirane. Hvaležna sem za opozorila na vsebinske nejasnosti in nedoslednosti, dvomljive ali zmotne trditve ter slogovne in pravopisne napake. PRIJAVITE NAPAKO.

Besedila na spletni strani so vam za uporabo na razpolago pod licenco Creative Commons: Vsebine lahko kopirate in delite ter urejate, predelujete in vključujete v lastna dela pod pogojem priznanja in navedbe avtorstva (https://mceh.si).

 

Malka Čeh