Oblika psihoterapije

  • Individualna psihoterapija odraslih in mladostnikov.
  • Globinska (nevro/psihoanalitična) psihoterapija.
  • Spletna psihoterapija: Skype, Zoom, WhatsApp, FaceTime, MS Teams, VR idr.

Redna psihoterapija poteka tedensko ob stalnem terminu. Posamezno srečanje traja 45 minut.

Cenik

 • Uvodno ali posamezno srečanje, 45 minut: 70 €
 • Redna psihoterapija (tedensko), 45 minut: 60 €
 • Redna psihoterapija (tedensko), 90 minut: 110 €

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1 (nismo zavezanci za DDV).

O psihoterapevtki [ Več …]

Strokovna izhodišča

Psihoterapevtsko obravnavo vodim po principih globinske psihoterapije, ki jih nadgrajujem s sodobnimi spoznanji bioloških disciplin, predvsem evolucijske psihiatrije in nevroznanosti. Pri delu uporabljam koncepte eksistencialne psihoterapije, pozitivne psihoterapije ter metode fenomenološkega raziskovanja in motivacijskega intervjuvanja. Psihoanalitično teorijo dograjujem z drugimi sprejetimi razvojnimi in relacijskimi teorijami (npr. teorijo navezanosti). Opiram se na psihoterapevtske metode in tehnike, ki so empirično preverjene in teoretično utemeljene. [Več …]

Delovna filozofija

Pri psihoterapevtskem delu izhajam iz znanstvene paradigme, ki jo dopolnjujem s smernicami dobrih praks. V središču obravnave ste vi. Vaš psihoterapevtski proces individualiziram, ga prilagajam vašim potrebam in temu, kar se izkaže, da vam pomaga. Tekom procesa sistematično spremljam vaše počutje in zbiram povratne podatke o vašem doživljanju psihoterapevtskega dela in procesa, da lahko delo temu primerno prilagajamo. [Več …]

Naročanje*

* Do preklica obvestila naročanje zaradi zasedenosti rednih terminov ni mogoče.

Telefonska številka: 051 383 879
Elektronska pošta: info@mceh.si
Facebook: /mceh.si

Kako poteka uvodno srečanje?

Uvodno srečanje traja 45 minut ter je namenjeno spoznavanju in izmenjavi osnovnih informacij. Zagotovi nam prvi vtis, ki je pomemben pri odločanju za začetek skupnega dela. Uvodno srečanje običajno razdelimo v tri sklope:

 • Prve minute uvodnega srečanja namenimo temu, da vam predstavim način dela.
 • Nato vas prosim, da opišete svoje razloge za vstop v psihoterapijo ter pričakovanja. Pogovorimo se, ali je psihoterapija pri meni ustrezna izbira.
 • Zaključni čas namenimo vprašanjem, ki se še pojavijo tekom srečanja.

. . .

Vsebine na spletni strani niso recenzirane in lektorirane. Hvaležna sem za opozorila na vsebinske nejasnosti in nedoslednosti, dvomljive ali zmotne trditve ter slogovne in pravopisne napake. PRIJAVITE NAPAKO.

Besedila na spletni strani so vam za uporabo na razpolago pod licenco Creative Commons: Vsebine lahko kopirate in delite ter urejate, predelujete in vključujete v lastna dela pod pogojem priznanja in navedbe avtorstva (https://mceh.si).