Ali morate na psihoterapijo hoditi vsak teden?

Psihoterapija poteka tedensko. Če želite, lahko v primeru prostih terminov srečanja obiskujete tudi redkeje, vendar takšni obliki običajno ne rečemo psihoterapija. Psihoterapija je proces, ki je namenjen terapevtski spremembi. Da terapevtsko spremembo uresničujemo, pa je potrebno dovolj aktivno delo. Redkejša srečanja so lahko namenjena predvsem kratkotrajnejši razbremenitvi in olajšanju.

VSA POGOSTA VPRAŠANJA

. . .

Vsebine na spletni strani niso recenzirane in lektorirane. Hvaležna sem za opozorila na vsebinske nejasnosti in nedoslednosti, dvomljive ali zmotne trditve ter slogovne in pravopisne napake. PRIJAVITE NAPAKO.

Besedila na spletni strani so vam za uporabo na razpolago pod licenco Creative Commons: Vsebine lahko kopirate in delite ter urejate, predelujete in vključujete v lastna dela pod pogojem priznanja in navedbe avtorstva (https://mceh.si).

 

Malka Čeh