Potek psihoterapevtskega procesa

V redni psihoterapiji se srečujemo vsaj enkrat tedensko ob stalnih terminih. Posamezno srečanje traja eno (45 minut) do dve (90 minut) terapevtski uri. O trajanju psihoterapevtskega procesa se okvirno dogovorimo v uvodnih urah, kasneje pa lahko časovni okvir prilagajamo delu, spoznanjem in vašim potrebam. Celoten psihoterapevtski proces v grobem sestavljajo uvodno srečanje, začetna faza, osrednja faza in zaključna faza psihoterapije.

Pred vstopom v psihoterapijo opravimo uvodno srečanje, ki je namenjeno spoznavanju. Predstavite mi svojo težavo in svoja pričakovanja ter pridobite osnovne povratne informacije glede možnosti našega sodelovanja. Na uvodnem srečanju si ustvarite prvi vtis o tem, kako bi se v psihoterapiji pri meni počutili. Po opravljenem uvodnem srečanju se odločite o vstopu v proces.

Uvodnemu srečanju sledi začetna faza psihoterapije. V začetni fazi opravljamo pregled vašega življenjskega konteksta ter raziskujemo vsebine, ki so vas privedle v psihoterapijo. Psihoterapija poteka bolj vodeno in površinsko. Če prihajate z akutnimi simptomi, ki so potrebni hitre obravnave, se v začetni fazi osredotočimo za stabilizicijo. Ob koncu začetne faze zastavimo nadaljnje delovne smernice.

V osrednji fazi psihoterapije poglabljamo in nadaljujemo vaš terapevtski proces. Osrednja faza zajema jedrni in najbolj obsežen del procesa, v katerem induciramo, doživljamo in spremljamo terapevtske spremembe, ki sestavljajo duševno zdravljenje in rast. Potek se ne odvija linearno, ampak so zanj značilna tako obdobja hitrejšega napredka kot obdobja stagnacije. Pričakujete lahko tudi prehodna obdobja poslabšanja, ker premike pogosto pogojuje prehodno zmanjšanje stabilnosti in povečanje ranljivost. Zlasti pred globljimi in pomembnimi prehodi se pojavljajo odpori, ki jih začutite v obliki nelagodja in zadržkov. Če stiske izrazite, jih raziščemo in poskusimo skupaj premagati.

V zadnjo fazo psihoterapije preidemo ob odločitvi o zaključku, ki je običajno povezana z zaokrožitvijo terapevtskega procesa. Zaključna faza predstavlja poslavljanje v pomembnem odnosu in zaključevanje globinskega procesa, zato je trajanje prilagojeno vašim potrebam. Ustrezno izpeljana faza zagotovi varno zaključevanje in zapiranje odprtih vsebin.

. . .

Vsebine na spletni strani niso recenzirane in lektorirane. Iskreno sem hvaležna za opozorila na vsebinske nejasnosti in nedoslednosti, dvomljive ali zmotne trditve ter slogovne in pravopisne napake. PRIJAVITE NAPAKO.

Besedila na spletni strani so vam za uporabo na razpolago pod licenco Creative Commons: Vsebine lahko kopirate in delite ter urejate, predelujete in vključujete v lastna dela pod pogojem priznanja in navedbe avtorstva (https://mceh.si).

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!