Potek psihoterapevtskega procesa

V redni psihoterapiji se srečujemo dvakrat ali vsaj enkrat tedensko ob stalnih terminih. Posamezno srečanje traja eno (45 minut) do dve (90 minut) terapevtski uri. O obsegu psihoterapevtskega procesa se okvirno dogovorimo v uvodnih urah, kasneje pa lahko časovni okvir prilagajamo delu, spoznanjem in vašim potrebam. Celoten psihoterapevtski proces v grobem sestavljajo uvodno srečanje, začetna faza, osrednja faza in zaključna faza psihoterapije.

Pred vstopom v psihoterapijo opravimo uvodno srečanje, na katerem izmenjamo pričakovanja glede ciljev in poteka, se pogovorimo o zmožnostih in omejitvah ter zasnujemo predvidene delovne okvirje. Uvodno srečanje je namenjeno spoznavanju in poizkušanju naše kompatibilnosti ter snovanju grobega delovnega dogovora. Če je potrebno, lahko opravimo dve uvodni srečanji.

Uvodnemu srečanju sledi začetna faza psihoterapije. V začetni fazi opravljamo pregled vašega življenjskega konteksta ter raziskujemo vsebine, ki so vas privedle v psihoterapijo. Začetna faza vam daje priložnost ugotavljati, ali se v odnosu z menoj dobro počutite in če mi v svojem procesu lahko zaupate. Če se ob koncu začetne faze strinjamo nadaljevati, pregledamo zastavljene terapevtske cilje, po potrebi prilagodimo delovne okvirje ter obnovimo delovni dogovor.

V osrednji fazi psihoterapije poglabljamo in nadaljujemo vaš terapevtski proces. Osrednja faza zajema jedrni in najbolj obsežen del procesa, v katerem induciramo, doživljamo in spremljamo terapevtske spremembe, ki sestavljajo duševno zdravljenje in rast. Potek se ne odvija linearno, ampak so zanj značilna tako obdobja hitrejšega napredka kot obdobja stagnacije. Pričakujete lahko tudi prehodna obdobja poslabšanja, saj premike pogosto pogojuje prehodno zmanjšanje stabilnosti in povečanje ranljivost. Zlasti pred globljimi in pomembnimi prehodi se neredko pojavljajo odpori, ki jih začutite v obliki nelagodja in zadržkov. Če stiske izrazite, jih raziščemo in poskusimo skupaj premagati.

V zadnjo fazo psihoterapije preidemo ob odločitvi o zaključku, ki je običajno povezana z zaokrožitvijo terapevtskega procesa. Zaključna faza predstavlja poslavljanje v pomembnem odnosu in zaključevanje globinskega procesa, zato je trajanje prilagojeno vašim potrebam. Ustrezno izpeljana faza zagotovi varno zaključevanje in zapiranje odprtih vsebin.

. . .

Vsebine na spletni strani niso recenzirane in lektorirane. Iskreno sem hvaležna za vsa opozorila na vsebinske nejasnosti in nedoslednosti, dvomljive ali zmotne trditve ter slogovne in pravopisne napake. PRIJAVI NAPAKO.

 

Malka Čeh

Magistrandka psihoterapevtske znanosti in specializantka nevro/psihoanalitične psihoterapije

Psihoterapevtsko delo od 2018 opravljam v fakultetni ambulanti Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda (FPZ SFU) ter od 2019 v zasebni specialistični kliniki Razvojno-raziskovalnega psihoterapevtskega inštituta FPRZ Moji supervizorji so doc. dr. Emil Benedik, klin. psih., mag. pth. Urška Battelino, pa. pth. in asist. Parov Anzelc, univ. dipl. fil.