O meni

Sem magistrica psihoterapevtske znanosti in nevro/psihoanalitična psihoterapevtka. Psihoterapevtsko delo opravljam v zasebni specialistični kliniki Razvojno-raziskovalnega psihoterapevtskega inštituta Maribor in v fakultetni ambulanti Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda (FPZ SFU).V psihoterapevtsko obravnavo sprejemam odrasle in mladostnike ter vodim podporne skupine. Sem podpornik lgbtq+. Pretežno delam na področju čustvenih, osebnostnih in interakcijskih motenj. Pri delu izhajam iz psihodinamskih konceptov (nezavedne dinamike, obrambnih procesov itn.), razvojnih in relacijskih teorij ter novejših bioloških spoznanj evolucijske psihiatrije in afektivne, relacijske, kognitivne in socialne nevroznanosti. Psihoterapevtsko obravnavo vodim po metodah psihoanalitične in eksistencialne psihoterapije, fenomenološkega raziskovanja in motivacijskega intervjuvanja. Pri delu se zavezujem Etičnemu kodeksu psihoterapevtske dejavnosti FPZ SFU.[3]

S psihoterapevtskim delom sem pričela tekom specialističnega študija, ob katerem sem bila od 2014 zasebni raziskovalni asistent za družbene in zdravstvene vede. Pred tem sem od 2009 delala kot marketinški razvojnik v agenciji Aklam Consulting, od 2007 kot vodja projektov Zavoda za socialne in tehnološke inovacije ter od 2003 poučevala slovenščino. Leta 2014 sem vpisala dodiplomski študij psihoterapevtske znanosti na FPZ SFU ter ga 2017 nadaljevala na magistrski stopnji. V letu 2019/20 sem zaključila specialistični študij psihoanalitične psihoterapije. Moji supervizorji so bili doc. dr. Emil Benedik, klin. psih., asist. Urška Battelino, mag. pth. in asist. Parov Anzelc, univ. dipl. fil. Psihiatrično prakso sem opravljala pri red. prof. dr. Mojci Zvezdani Dernovšek, dr. med. Študij nadaljujem na doktorski stopnji in pripravljam disertacijo v evolucijski psihologiji na Abertayju.

V psihosocialnih dejavnostih sem kot prostovoljka sodelovala z Zavodom za pomoč funkcionalno oviranim osebam (2006–2010), Varstveno-delovnim centrom Tončke Hočevar (2008–2012), Društvom za psihološko svetovanje Kameleon (2015–2018), spletno svetovalnico 7 Cups (2016–2019) in Mladinskim centrom CSD Vič (2017–2019). Sem ustanovna članica Fiziopsihološkega raziskovalnega združenja, članica Mednarodne zveze za nevropsihoanalizo, članica Mednarodnega združenja za aplikativno nevroznanost in zunanja sodelavka Družbenomedicinskega inštituta ZRC SAZU na programu Omra.

Najdete me:

. . .

Vsebine na spletni strani niso recenzirane in lektorirane. Iskreno sem hvaležna za opozorila na vsebinske nejasnosti in nedoslednosti, dvomljive ali zmotne trditve ter slogovne in pravopisne napake. PRIJAVITE NAPAKO.

Besedila na spletni strani so vam za uporabo na razpolago pod licenco Creative Commons: Vsebine lahko kopirate in delite ter urejate, predelujete in vključujete v lastna dela pod pogojem priznanja in navedbe avtorstva (https://mceh.si).

 

Malka Čeh, spletna psihoterapija