O meni

Sem specializantka psihoanalitične psihoterapije in magistrandka psihoterapevtske znanosti. Psihoterapevtsko delo opravljam v v zasebni specialistični kliniki Razvojno-raziskovalnega psihoterapevtskega inštituta FPRZ in v fakultetni ambulanti Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda (FPZ SFU). Moji supervizorji so doc. dr. Emil Benedik, klin. psih. , asist. Urška Battelino, mag. pth. in asist. Parov Anzelc, univ. dipl. fil. Psihiatrično prakso sem opravljala pri red. prof. dr. Mojci Zvezdani Dernovšek, dr. med. Pri psihosocialnem delu sem kot prostovoljka sodelovala z Zavodom za pomoč funkcionalno oviranim osebam (2006–2010), Varstveno-delovnim centrom Tončke Hočevar (2008–2012), Društvom za psihološko svetovanje Kameleon (2015–2018), spletno svetovalnico 7 Cups (2016–2019) in Mladinskim centrom CSD Vič (2017–2019). Sem ustanovna članica Fiziopsihološkega raziskovalnega združenja, članica Mednarodne zveze za nevropsihoanalizo in članica Mednarodnega združenja za aplikativno nevroznanost. Sem podpornik lgbtq+.

V psihoterapevtsko obravnavo sprejemam odrasle posameznike in vodim podporne skupine. Pretežno delam na področju čustvenih motenj, osebnostnih motenj in interakcijskih motenj. Manj izkušenj imam z dopolnilno in podporno obravnavo pri psihotičnih, nevrodegenerativnih motnjah in zasvojenosti s psihoaktivnimi snovmi. Pri delu izhajam iz psihodinamskih konceptov (nezavedne dinamike, obrambnih procesov itn.), razvojnih in relacijskih teorij ter novejših bioloških ugotovitev afektivne, relacijske, kognitivne in socialne nevroznanosti. Psihoterapevtsko obravnavo vodim po metodah psihoanalitične in eksistencialne psihoterapije, fenomenološkega raziskovanja in motivacijskega intervjuvanja. Pri delu se zavezujem Etičnemu kodeksu psihoterapevtske dejavnosti FPZ SFU.[3]

Na psihoterapevtskem področju opravljam tudi izobraževalna in svetovalna dela. Predavam in vodim programe promocije duševnega zdravja na delovnem mestu ter izvajam psihološka usposabljanja in supervizijo osebnih trenerjev. S psihoterapevtskim delom sem pričela tekom specialističnega študija, ob tem pa sem od 2014 zasebni raziskovalni asistent za družbene in zdravstvene vede. Predhodno sem od 2009 delala kot marketinški razvojnik v agenciji Aklam Consulting, od 2007 kot vodja projektov Zavoda za socialne in tehnološke inovacije ter tekom svojega prvega študija od 2003 poučevala slovenščino. Leta 2014 sem vpisala dodiplomski študij psihoterapevtske znanosti na FPZ SFU ter 2017 študij nadaljevala na magistrski stopnji. V 2019/20 zaključujem specialistični študij psihoanalitične psihoterapije.

Najdete me:

. . .

Vsebine na spletni strani niso recenzirane in lektorirane. Iskreno sem hvaležna za opozorila na vsebinske nejasnosti in nedoslednosti, dvomljive ali zmotne trditve ter slogovne in pravopisne napake. PRIJAVITE NAPAKO.

Besedila na spletni strani so vam za uporabo na razpolago pod licenco Creative Commons: Vsebine lahko kopirate in delite ter urejate, predelujete in vključujete v lastna dela pod pogojem priznanja in navedbe avtorstva (https://mceh.si).

 

Malka Čeh

SPECIALIZANTKA PSIHOTERAPIJE

Magistrandka psihoterapevtske znanosti in specializantka nevro/psihoanalitične psihoterapije. Psihoterapevtsko delo opravlja v fakultetni ambulanti FPZ FSU in v zasebni specialistični kliniki RRPI FPRZ. V psihoterapijo sprejema posameznike in vodi podporne skupine.
SPECIALIZANTKA PSIHOTERAPIJE
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!