O meni

Sem magistrica psihoterapevtske znanosti, doktorandka evolucijske psihologije in nevro/psihoanalitična psihoterapevtka.

Malka Čeh, psihoterapevtka

Psihoterapijo vodim po načelih globinskih pristopov. V individualno obravnavo sprejemam odrasle in mladostnike. Delam na področju čustvenih, osebnostnih in odnosnih motenj. Sem podpornik lgbtq+. Psihoterapija pri meni poteka spletno, z videoklicem.

Moje izhodišče je znanstvena paradigma, ki jo nadgrajujem s sprejetimi smernicami dobre prakse. Izhajam iz psihodinamskih konceptov (nezavednih procesov, obrambne dinamike itn.), razvojnih in relacijskih teorij ter novejših bioloških spoznanj evolucijske psihiatrije ter afektivne, relacijske, kognitivne in socialne nevroznanosti. Obravnavo vodim po metodah psihoanalitične in eksistencialne psihoterapije, fenomenološkega raziskovanja in motivacijskega intervjuvanja. Psihoterapijo opravljam v zasebni specialistični kliniki pod okriljem Razvojno-raziskovalnega psihoterapevtskega inštituta Maribor. Pri delu se zavezujem Etičnemu kodeksu psihoterapevtske dejavnosti FPZ SFU.[3] 

S psihoterapevtskim delom sem pričela tekom specialističnega študija, ob katerem sem bila od 2014 zasebni raziskovalni asistent za družbene in zdravstvene vede. Pred tem sem od 2009 delala kot marketinški razvojnik v zasebni agenciji Aklam Consulting, od 2007 kot vodja projektov Zavoda za socialne in tehnološke inovacije ter od 2003 poučevala slovenščino. Leta 2014 sem vpisala dodiplomski študij psihoterapevtske znanosti na FPZ Univerze Sigmunda Freuda ter ga 2017 nadaljevala na magistrski stopnji. V letu 2019/20 sem zaključila specialistični študij psihoanalitične psihoterapije. Moji supervizorji so bili doc. dr. Emil Benedik, klin. psih., asist., Urška Battelino, mag. pth., in asist. Parov Anzelc, univ. dipl. fil. Psihiatrično prakso sem opravljala pri red. prof. dr. Mojci Zvezdani Dernovšek, dr. med. Študij nadaljujem na doktorski stopnji evolucijske psihologije Univerze Abertay.

V psihosocialnih dejavnostih sem kot prostovoljka in zunanja izvajalka sodelovala z Zavodom za pomoč funkcionalno oviranim osebam (2006–2010), Varstveno-delovnim centrom Tončke Hočevar (2008–2012), Društvom za psihološko svetovanje Kameleon (2015–2018), spletno svetovalnico 7 Cups (2016–2019), Mladinskim centrom CSD Vič (2017–2019) ter Družbenomedicinskim inštitutom ZRC SAZU na programu Omra (2020-2021). Sem ustanovna članica Raziskovalno-razvojnega psihoterapevtskega združenja Maribor, članica Mednarodne zveze za nevropsihoanalizo, Mednarodnega združenja za aplikativno nevroznanost ter članica Združenja za uporabno evolucijsko psihologijo.

Najdete me:

. . .

Vsebine na spletni strani niso recenzirane in lektorirane. Hvaležna sem za opozorila na vsebinske nejasnosti in nedoslednosti, dvomljive ali zmotne trditve ter slogovne in pravopisne napake. PRIJAVITE NAPAKO.

Besedila na spletni strani so vam za uporabo na razpolago pod licenco Creative Commons: Vsebine lahko kopirate in delite ter urejate, predelujete in vključujete v lastna dela pod pogojem priznanja in navedbe avtorstva (https://mceh.si).

 

Malka Čeh