O meni

Sem specializantka psihoanalitične psihoterapije in magistrandka psihoterapevtske znanosti. Psihoterapevtsko delo opravljam v v zasebni specialistični kliniki Razvojno-raziskovalnega psihoterapevtskega inštituta FPRZ in v fakultetni ambulanti Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda (FPZ SFU). Moji supervizorji so doc. dr. Emil Benedik, klin. psih. , asist. Urška Battelino, mag. pth. in asist. Parov Anzelc, univ. dipl. fil. Psihiatrično prakso sem opravljala pri red. prof. dr. Mojci Zvezdani Dernovšek, dr. med. Pri psihosocialnem delu sem kot prostovoljka sodelovala z Zavodom za pomoč funkcionalno oviranim osebam (2006–2010), Varstveno-delovnim centrom Tončke Hočevar (2008–2012), Društvom za psihološko svetovanje Kameleon (2015–2018), spletno svetovalnico 7 Cups (2016–2019) in Mladinskim centrom CSD Vič (2017–2019). Sem ustanovna članica Fiziopsihološkega raziskovalnega združenja, članica Mednarodne zveze za nevropsihoanalizo in članica Mednarodnega združenja za aplikativno nevroznanost.

V psihoterapevtsko obravnavo sprejemam posameznike in pretežno delam z zaposlenimi v zahtevnih delovnih okoljih. Specializiram se za obravnavo afektivne in travmatske problematike, kot so anksiozne motnje (tesnobnost, generalizirana anksiozna motnja, panični napadi, socialna anksioznost), depresivne motnje, težave z obladovanjem jeze, posttravmatski stres, borderlajn motnja, motnje spanja in psihosomatske težave. Pri delu izhajam iz psihodinamskih konceptov (nezavedne dinamike, obrambnih procesov itn.), razvojnih in relacijskih teorij ter novejših bioloških ugotovitev afektivne, relacijske, kognitivne in socialne nevroznanosti. Psihoterapevtsko obravnavo opravljam po metodah psihoanalitične in eksistencialne psihoterapije, fenomenološkega raziskovanja in motivacijskega intervjuvanja. Pri delu se zavezujem Etičnemu kodeksu psihoterapevtske dejavnosti FPZ SFU.[3]

Na psihoterapevtskem področju opravljam tudi izobraževalna in svetovalna dela. Predavam in vodim programe promocije duševnega zdravja na delovnem mestu ter izvajam psihološka usposabljanja in supervizijo osebnih trenerjev. S psihoterapevtskim delom sem pričela tekom specialističnega študija, ob tem pa sem od 2014 zasebni raziskovalni asistent za družbene in zdravstvene vede. Predhodno sem od 2009 delala kot marketinški razvojnik v agenciji Aklam Consulting, od 2007 kot vodja projektov Zavoda za socialne in tehnološke inovacije ter tekom svojega prvega študija od 2003 poučevala slovenščino. Leta 2014 sem vpisala dodiplomski študij psihoterapevtske znanosti na FPZ SFU ter 2017 študij nadaljevala na magistrski stopnji. V 2019/20 zaključujem specialistični študij psihoanalitične psihoterapije.

Najdete me:

 

 

. . .

Vsebine na spletni strani niso recenzirane in lektorirane. Iskreno sem hvaležna za vsa opozorila na vsebinske nejasnosti in nedoslednosti, dvomljive ali zmotne trditve ter slogovne in pravopisne napake. PRIJAVITE NAPAKO.

 

Malka Čeh

SPECIALIZANTKA PSIHOTERAPIJE

Magistrandka psihoterapevtske znanosti in specializantka nevro/psihoanalitične psihoterapije. Psihoterapevtsko delo opravlja v fakultetni ambulanti FPZ FSU in v zasebni specialistični kliniki RRPI FPRZ. V psihoterapijo sprejema posameznike in vodi podporne skupine.
SPECIALIZANTKA PSIHOTERAPIJE
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!