S psihoterapijo že imate izkušnjo. Ali bo naslednja enaka?

Če izkušnjo s psihoterapijo že imate, je zelo malo verjetno, da bo naslednja enaka. Psihoterapija poteka v interakcijskem odnosnem okolju, kar pomeni, da je proces povsem pogojen z medosebno dinamiko vas in vašega terapevta. Tudi če začnete psihoterapijo znova čas obiskovati pri istem terapevtu, ste se lahko sami medtem nekoliko spremenili, kar vpliva na vaš proces in na vajin odnos. Če s psihoterapijo začnete pri drugem terapevtu, pa je izkušnja najverjetneje še toliko bolj različna. To nujno ne pomeni, da je boljša ali slabša, ampak preprosto samo edinstvena. Od vsakega psihoterapevta lahko vzamete kaj drugega.

VSA POGOSTA VPRAŠANJA

. . .

Vsebine na spletni strani niso recenzirane in lektorirane. Hvaležna sem za opozorila na vsebinske nejasnosti in nedoslednosti, dvomljive ali zmotne trditve ter slogovne in pravopisne napake. PRIJAVITE NAPAKO.

Besedila na spletni strani so vam za uporabo na razpolago pod licenco Creative Commons: Vsebine lahko kopirate in delite ter urejate, predelujete in vključujete v lastna dela pod pogojem priznanja in navedbe avtorstva (https://mceh.si).

 

Malka Čeh