Moja teoretično-tehnična izhodišča

Psihoterapijo vodim po principih psihoanalitične psihoterapije, ki jih dopolnjujem s tehnikami eksistencialne psihoterapije in pozitivne, fenomenološkega raziskovanja in motivacijskega intervjuvanja. S psihoanalitično metodo vam v psihoterapiji odpiram prostor za izražanje in raziskovanje, nadzorovano soočanje in predelovanje, spodbujam vašo iniciativo in aktivno sodelovanje. V procesu sledim predvsem vašemu notranjemu dogajanju ter redkeje postavljam direktivne vsebinske okvirje. S filozofijo eksistencialne psihoterapije in tehniko fenomenološkega raziskovanja v psihoterapevtskem odnosu ustvarjam prostor brezpogojnega sprejemanja. Svojo temeljno vlogo vidim v podpori in opogumljanju za odkrivanje in soočanje, ponujanju alternativnih interpretacij ter oblikovanju predlogov za eksperimentiranje.

Ker sem po osnovni usmeritvi psihoanalitični psihoterapevt, je moja temeljna delovna predpostavka obstoj nezavednega, tj. da se zmeraj ne zavedate svojega zaznavanja, doživljanja, odzivanja, ravnanja ali vzrokov zanje. V psihoanalitični psihoterapiji raziskujemo, spoznavamo in sprejemamo zavedne ter od zavesti odcepljene vsebine, ki na vas učinkujejo in usmerjajo vaše življenje. Vsebinam s podoživljanjem in ozaveščanjem postopoma odvzemamo moč ter povečujemo njihovo sprejemljivost in obvladljivost. Psihoterapevtki odnos vam pri tem zagotavlja varno okolje s stalno podporo, korektivno izkušnjo sprejemanja in pomočjo pri osvetljevanju različnih perspektiv. V psihoterapiji preizkušate, oblikujete in posplošujete drugačne vzorce čustvovanja, razmišljanja, ravnanja.

Psihoanalitične osnove dopolnjujem z drugimi razvojnimi in relacijskimi teorijami in koncepti pozitivne psihoterapije. Delovno usmeritev razvijam skladno s sodobnimi biološkimi spoznanji afektivne, kognitivne, socialne, relacijske nevroznanosti in evolucijske psihologije. Te discipline dopolnjujejo in popravljajo starejše psihoterapevtske koncepte, ki so bili oblikovani teoretično in osnovani na temelju posamičnih kliničnih primerov. Afektivna nevroznanost raziskuje delovanje čustev in motivacije ter jih prepoznava kot osnovne procese vašega delovanja. Relacijska nevroznanost odkriva, kako so na vaš razvoj vplivali zgodnji odnosi. Socialna nevroznanost ugotavlja fiziološko podlago družbenih interakcij in odnosov. Kognitivna nevroznanost nam prispeva vedenja o tem, kako zaznavate, se učite, oblikujete vzorce in navade.

 

. . .

Vsebine na spletni strani niso recenzirane in lektorirane. Iskreno sem hvaležna za opozorila na vsebinske nejasnosti in nedoslednosti, dvomljive ali zmotne trditve ter slogovne in pravopisne napake. PRIJAVITE NAPAKO.

Besedila na spletni strani so vam za uporabo na razpolago pod licenco Creative Commons: Vsebine lahko kopirate in delite ter urejate, predelujete in vključujete v lastna dela pod pogojem priznanja in navedbe avtorstva (https://mceh.si).

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!