Kaj je psihoterapija in kaj psihoterapija ni?

Psihoterapija je intenzivno interakcijsko odnosno okolje, ki spodbuja spreminjanje neželenih vzorcev čustvovanja, razmišljanja in vedenja. Osnovna tehnika psihoterapije je poglobljen pogovor, ki stimulira odnosno interakcijo in pomaga pri ozaveščanju predzavednih in nezavednih vsebin. Medtem ko jih jaz ne uporabljam, nekatere psihoterapije poleg ubesedovanja poznajo tudi druge tehnike izražanja, na primer gibanje in slikanje. S tedenskimi psihoterapevtskimi srečanji spodbujate stalno tekoči postopni proces prestrukturiranja svojih odnosov, čustvenih vzorcev, vedenja in razmišljanja.

Psihoterapija ni samo svetovanje, je pa svetovalni pogovor ena od sestavin psihoterapevtskega procesa. V globinski psihoterapiji ne prejemate navodil in usmeritev, ampak skupaj ugotavljamo, poskušamo in iščemo različne alternativne možnosti. Psihoterapija tudi ni trening; če le gre brez tega, se v psihoterapiji ne učite trikov in bližnjic do začasnih rešitev. Te uporabljamo le v skrajnih primerih za prebrodenje akutnih težav, ki ovirajo psihoterapevtski proces. Primarni cilj psihoterapije je razreševanje težav in motenj, ki zahtevajo celostni pristop in globinsko spremembo.

VSA POGOSTA VPRAŠANJA

. . .

Vsebine na spletni strani niso recenzirane in lektorirane. Iskreno sem hvaležna za opozorila na vsebinske nejasnosti in nedoslednosti, dvomljive ali zmotne trditve ter slogovne in pravopisne napake. PRIJAVITE NAPAKO.

Besedila na spletni strani so vam za uporabo na razpolago pod licenco Creative Commons: Vsebine lahko kopirate in delite ter urejate, predelujete in vključujete v lastna dela pod pogojem priznanja in navedbe avtorstva (https://mceh.si).

 

Malka Čeh, spletna psihoterapija