Zasebnost

S podatki obiskovalcev in uporabnikov upravljamo skladno z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Uradni list RS, št. 94/07) in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) (Uradni list EU, L 119/1).

Komentarji

Če na spletni strani komentirate spletne vsebine, spletno mesto zajame podatke, ki so prikazani v obrazcu za komentiranje, tj. vaš IP naslov in uporabniški niz brskalnika v namen odkrivanja spletne slame. Podatki iz obrazca za komentiranje so s komentarjem vred prikazani pod komentirano vsebino. Če želite, da vaš komentar odstranimo, zahtevek oddajte s spletnim obrazcem ali na elektronski naslov info[at]psytx.mceh.si.

Kontakt

Če s spletnim kontaktnim obrazcem ali po elektronski pošti pošljete sporočilo , zajamemo, hranimo in obdelamo vse podatke, ki ste jih posredovali, tj. najmanj vaš elektronski naslov in IP. Podatke uporabljamo izključno v namen, za katerega ste jih posredovali. Vaših posredovanih podatkov ne uporabljamo v statistične, oglaševalske ali druge poslovne namene ter jih ne posredujemo tretjim osebam. Če želite, da vam posredujemo zbirko podatkov, ki so vezani na vaš elektronski naslov, nam zahtevo za izročitev posredujte iz zadevnega elektronskega naslova. Če želite, da izbrišemo vse ali specifične podatke, ki so vezani na vaš elektronski naslov, nam iz zadevnega elektronskega naslova pošljite zahtevo za izbris.

Piškotki

Spletno mesto uporablja piškotke, tj. majhne datoteke z nastavitvami in podatki za izmenjavo, ki se za časa obiska (začasni sejni piškotki) ali do naslednjega obiska (trajni piškotki) hranijo na vašem nosilcu podatkov. Spletno mesto uporablja funkcionalne in analitične piškotke ter piškotke za socialna omrežja. Funkcionalni piškotki omogočajo pravilno delovanje spletnega mesta glede na vaše uporabniške preference. Analitične piškotke z anonimiziranimi podatki uporabljamo v namen spremljanja obiska in uporabe spletnega mesta. Piškotki socialnih omrežij omogočajo delovanje socialnomrežnih gumbov, o ravnanju s podatki pa pridobite informacije od omrežij, ki z njimi upravljajo.

Z omejitvami uporabe, hrambe in brisanja piškotkov upravljate v svojem spletnem brskalniku:

– Chrome
– Firefox
– Internet Explorer 11, Internet Explorer 10, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 in 8
– Opera
– Safari

Spletno mesto https://mceh.si uporablja naslednje piškotke: https://www.cookie-checker.com/.

Psihoterapija M. Čeh