Kaj lahko od psihoterapije pričakujete?

Od psihoterapije lahko pričakujte, da bo takšna, kakršno boste soustvarjali. V snovanje procesa se vključujete s svojo motivacijo, iniciativo, odprtostjo, iskrenostjo, pripravljenostjo, poskušanjem, neposrednostjo, pogumom, pa tudi z neubesedenimi zadržki, odpori, strahovi, pomisleki. Psihoterapija vam bo dala toliko, kolikor si boste želeli vzeti, in tisto, kar boste želeli jemati. Posvečali se boste področjem in vsebinam, ki jih boste prinašali in odpirali na srečanjih. Proces bo tekel bolj ali manj intenzivno, odvisno od vaših potreb in želja. Psihoterapevt lahko  način dela prilagaja in poskuša različne pristope, da najde tiste, ki so vam najbolj pisani na kožo. Z vključenostjo, iniciativnostjo, sodelovanjem si lahko dovolite, da izkusite neponovljivo in dragoceno izkušnjo prerojevanja. Psihoterapija je posebne vrste popotovanje, ki se ga lahko lotite na različne načine in ga peljete po takšnih ali drugačnih poteh. Tako kot prostor nima splošnega začetka konca, ampak so vse točke zmeraj odvisne od vaše pozicije in vašega zornega kota.

VSA POGOSTA VPRAŠANJA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Psihoterapija M. Čeh