Kaj lahko od psihoterapije pričakujem?

Od psihoterapije lahko pričakujete, da bo na vseh dimenzijah zelo pogojena z vašim načinom vključevanja vanjo. Od psihoterapije lahko odnesete ogromno, če si ogromno vzamete. Proces lahko poteka bolj ali manj intenzivno, skladno z vašimi potrebami in željami. Posvečamo se tistim področjem in vsebinam, ki jih prinašate in odpirate na srečanjih. Tudi način dela lahko do velike mere prilagajamo in poskušamo različne pristope, da najdemo načine, s katerimi dosegate dober napredek.

Psihoterapijo sokreirate s svojo motivacijo, iniciativo, odprtostjo, iskrenostjo, pripravljenostjo, poskušanjem, neposrednostjo.

. . .

Vsebine na spletni strani niso recenzirane in lektorirane. Iskreno sem hvaležna za opozorila na vsebinske nejasnosti in nedoslednosti, dvomljive ali zmotne trditve ter slogovne in pravopisne napake. PRIJAVITE NAPAKO.

Besedila na spletni strani so vam za uporabo na razpolago pod licenco Creative Commons: Vsebine lahko kopirate in delite ter urejate, predelujete in vključujete v lastna dela pod pogojem priznanja in navedbe avtorstva (https://mceh.si).

 

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!