Kaj lahko od psihoterapije pričakujete?

Od psihoterapije lahko pričakujte, da bo takšna, kakršno boste soustvarjali. V snovanje procesa se vključujete s svojo motivacijo, iniciativo, odprtostjo, iskrenostjo, pripravljenostjo, poskušanjem, neposrednostjo, pogumom, pa tudi z neubesedenimi zadržki, odpori, strahovi, pomisleki. Psihoterapija vam bo dala toliko, kolikor si boste želeli vzeti, in tisto, kar boste želeli jemati. Posvečali se bomo področjem in vsebinam, ki jih boste prinašali in odpirali na srečanjih. Proces bo tekel bolj ali manj intenzivno, odvisno od vaših potreb in želja. Lahko smo fleksibilni ter način dela prilagajamo in poskušamo različne pristope, da najdemo tiste, ki so vam najbolj pisani na kožo. Z vključenostjo, iniciativnostjo, sodelovanjem si lahko dovolite, da izkusite neponovljivo in dragoceno izkušnjo prerojevanja. Psihoterapija je posebne vrste popotovanje, ki se ga lahko lotite na različne načine in ga peljete po takšnih ali drugačnih poteh. Tako kot prostor nima splošnega začetka konca, ampak so vse točke zmeraj odvisne od vaše pozicije in vašega zornega kota.

VSA POGOSTA VPRAŠANJA

. . .

Vsebine na spletni strani niso recenzirane in lektorirane. Hvaležna sem za opozorila na vsebinske nejasnosti in nedoslednosti, dvomljive ali zmotne trditve ter slogovne in pravopisne napake. PRIJAVITE NAPAKO.

Besedila na spletni strani so vam za uporabo na razpolago pod licenco Creative Commons: Vsebine lahko kopirate in delite ter urejate, predelujete in vključujete v lastna dela pod pogojem priznanja in navedbe avtorstva (https://mceh.si).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Malka Čeh