Ali psihoterapija lahko poteka po telefonu?

Ali psihoterapija lahko poteka po telefonu?

Ja, psihoterapevtska srečanja opravljam tudi po telefonu. Telefonska psihoterapija je alternativna oblika telepsihoterapije oz. psihoterapije na daljavo. Ta telefonsko psihoterapijo se lahko odločite, če vam psihoterapija v živo ali spletna psihoterapija iz kakršnih koli razlogov ne odgovarjata. Različne študije kažejo, da je telefonska psihoterapija učinkovita oblika psihoterapije, predvsem če vam tak način dela odgovarja bolj kot druge alternative.[1],[2] Tudi moje delovne izkušnje s telefonsko psihoterapijo so izjemno pozitivne.

***

[1] Castro, A., Gili, M., Ricci-Cabello, I., Roca, M., Gilbody, S., Perez-Ara, M. Á., … in McMillan, D. (2020). Effectiveness and adherence of telephone-administered psychotherapy for depression: a systematic review and meta-analysis. Journal of affective disorders, 260(1), 514–526.
[2] Coughtrey, A. E. in Pistrang, N. (2018). The effectiveness of telephone-delivered psychological therapies for depression and anxiety: a systematic review. Journal of telemedicine and telecare, 24(2), 65–74.

VSA POGOSTA VPRAŠANJA

. . .

Vsebine na spletni strani niso recenzirane in lektorirane. Hvaležna sem za opozorila na vsebinske nejasnosti in nedoslednosti, dvomljive ali zmotne trditve ter slogovne in pravopisne napake. PRIJAVITE NAPAKO.

Besedila na spletni strani so vam za uporabo na razpolago pod licenco Creative Commons: Vsebine lahko kopirate in delite ter urejate, predelujete in vključujete v lastna dela pod pogojem priznanja in navedbe avtorstva (https://mceh.si).

 

Malka Čeh