Psihoterapija

OBLIKA PSIHOTERAPIJE

Individualna psihoterapija.

LOKACIJA, DELOVNI ČAS, CENIK

Lokacije:

  • Maribor: Tyrševa 3
  • Ljubljana: Parmova 53*
  • Online

Cena: 45-65  €

* Zaradi zasedenosti terminov do preklica obvestila v Ljubljani ne sprejemam novih klientov.

MARIBOR LJUBLJANA CENIK

POTEK PSIHOTERAPIJE

Redna psihoterapija poteka enkrat ali dvakrat tedensko ob stalnem terminu. Posamezno srečanje običajno traja eno terapevtsko uro (45 minut). Trajanje psihoterapevtskega procesa okvirno določimo na začetku ter ga kasneje po potrebi prilagajamo.

Vaša psihoterapevtska obravnava lahko poteka kot:

  • kratkotrajno intenzivno in na problem osredotočeno delo (ok. 3–9 mesecev) ali
  • dolgotrajni globinski proces (ok. 1-3 leta).

Obdobje psihoterapevtskega procesa sestavljajo uvodno srečanje, začetna faza, osrednja faza in zaključna faza psihoterapije. V kratkotrajni obravnavi se faze odvijajo manj intenzivno. [Več …]

DELOVNA FILOZOFIJA

V psihoterapevtskem delu izhajam iz znanstvene paradigme. Opiram se na psihoterapevtske metode in tehnike, ki so empirično in teoretično utemeljene. Psihoterapevtski proces individualiziram; prilagajam ga vašim potrebam in temu, kar se izkaže, da vam najbolj pomaga. V ta namen sistematično spremljamo vaše počutje in redno zbiramo povratne podatke o vašem doživljanju psihoterapevtskega dela in procesa. Sledimo načelom pragmatičnosti.

STROKOVNA IZHODIŠČA

Psihoterapevtsko obravnavo vodim po principih psihoanalitične psihoterapije, ki jih dopolnjujem s sodobnimi spoznanji bioloških disciplin, predvsem evolucijske psihiatrije in afektivne nevroznanosti. Pri delu uporabljam tudi koncepte eksistencialne psihoterapije, pozitivne psihoterapije ter metode fenomenološkega raziskovanja in motivacijskega intervjuvanja. Psihoanalitično teorijo dograjujem z drugimi sprejetimi razvojnimi in relacijskimi teorijami (npr. teorije navezanosti) [Več …]

 

. . .

Vsebine na spletni strani niso recenzirane in lektorirane. Iskreno sem hvaležna za opozorila na vsebinske nejasnosti in nedoslednosti, dvomljive ali zmotne trditve ter slogovne in pravopisne napake. PRIJAVITE NAPAKO.

Besedila na spletni strani so vam za uporabo na razpolago pod licenco Creative Commons: Vsebine lahko kopirate in delite ter urejate, predelujete in vključujete v lastna dela pod pogojem priznanja in navedbe avtorstva (https://mceh.si).

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!