Psihoterapija

V psihoterapiji z različnimi metodami in tehnikami uresničujemo duševno zdravljenje in duševno rast. Pri odločanju za vstop v psihoterapijo lahko izbirate med različnimi psihoterapevtskimi pristopi, ki se razlikujejo v temeljni filozofiji, načinu dela, trajanju, pogostosti. Noben pristop ni objektivno najboljši, vam pa lahko kateri izmed njih v nekem obdobju in za določen namen bolj ustreza od ostalih. Kakšne delovne okvirje lahko pričakujete pri sodelovanju z menoj, na kratko predstavljam spodaj. O vprašanjih, ki jih nisem uganila, me povprašajte.

DELOVNA PODROČJA

Psihoterapevtsko delam s posamezniki. Specializiram se za obravnavo čustvenih težav (anksiozne in panične motnje, obvladovanje jeze …) in težav v odnosnih (partnerski in poklicni odnosi).

DELOVNA FILOZOFIJA

V psihoterapevtskem delu izhajam iz znanstvene paradigme. Opiram se na psihoterapevtske metode in tehnike, ki so empirično in teoretično utemeljene. Psihoterapevtski proces individualiziram; prilagajam ga vašim potrebam in temu, kar se izkaže, da vam najbolj pomaga. V ta namen sistematično spremljam vaše počutje in redno zbiram povratne podatke o vašem doživljanju psihoterapevtskega dela in procesa. Sledim načelom pragmatičnosti.

LOKACIJA, DELOVNI ČAS, CENIK

Termine redne psihoterapije lahko pri meni obiskujete od ponedeljka do četrtka popoldne (od 14 do 23 h) ali v petek dopoldne. Prostori klinike se nahajajo v Zgornji Šiški na Pipanovi ulici 30. Cena psihoterapevtske ure znaša med 45 in 60 evri. [Več …]

POTEK PSIHOTERAPIJE

Redna psihoterapija poteka dvakrat ali enkrat tedensko ob stalnem terminu. Posamezno srečanje običajno traja eno terapevtsko uro (45 minut). Obseg psihoterapevtskih srečanj okvirno določimo na začetku ter ga kasneje po potrebi prilagajamo.

Vaša psihoterapevtska obravnava lahko pri meni poteka po principih dolgotrajnega globinskega procesa (leto in več) ali kot kratkotrajna intenzivna in na problem osredotočena intervenca (okoli 3 do 9 mesecev).

Obdobje globinskega psihoterapevtskega procesa sestavljajo uvodno srečanje, začetna faza, osrednja faza in zaključna faza psihoterapije. [Več …]

STROKOVNA IZHODIŠČA

Psihoterapevtsko obravnavo vodim po principih psihoanalitične psihoterapije, ki jih dopolnjujem s koncepti eksistencialne psihoterapije, pozitivne psihoterapije ter metodami fenomenološkega raziskovanja in motivacijskega intervjuvanja. Psihoanalitično teorijo dopolnjujem in korigiram s koncepti razvojnih in relacijskih teorij (npr. teorije navezanosti) ter zadnjimi spoznanji bioloških disciplin; afektivne, kognitivne, relacijske, socialne nevroznanosti[Več …]

 

. . .

Vsebine na spletni strani niso recenzirane in lektorirane. Iskreno sem hvaležna za vsa opozorila na vsebinske nejasnosti in nedoslednosti, dvomljive ali zmotne trditve ter slogovne in pravopisne napake. PRIJAVI NAPAKO.

 

Malka Čeh

Magistrandka psihoterapevtske znanosti in specializantka nevro/psihoanalitične psihoterapije

Psihoterapevtsko delo opravljam v fakultetni ambulanti FPZ FSU in v zasebni specialistični kliniki RRPI FPRZ. V psihoterapijo sprejemam posameznike in vodim podporne skupine.
Magistrandka psihoterapevtske znanosti in specializantka nevro/psihoanalitične psihoterapije
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!