Psihoterapija

OBLIKA PSIHOTERAPIJA

Individualna psihoterapija.

DELOVNA PODROČJA

Čustvene motnje:

 • anksiozne in panične motnje: generalizirana anksioznost, socialna anksioznost, panična motnja, obsesivno-kompulzivna motnja;
 • jeza, impulzivnost, razdražljivost;
 • motnje uveljavljanja (samozavest, samopodoba, postavljanje mej, samozaščita);
 • separacijska anksioznost (ločitev, izguba);
 • bipolarna in depresivna motnja;
 • postravmatska in borderline motnja;
 • psihosomatske motnje;
 • motnje spanja.

LOKACIJA, DELOVNI ČAS, CENIK

Lokacije:

 • Maribor: Tyrševa 3
 • Ljubljana: Parmova 53
 • Online

Delovni čas: 14.00-22.00

Cena: 45-65  €

* Zaradi zasedenosti terminov do preklica obvestila ne sprejemam novih klientov.

MARIBOR LJUBLJANA CENIK

POTEK PSIHOTERAPIJE

Redna psihoterapija poteka enkrat ali dvakrat tedensko ob stalnem terminu. Posamezno srečanje običajno traja eno terapevtsko uro (45 minut). Trajanje psihoterapevtskega procesa okvirno določimo na začetku ter ga kasneje po potrebi prilagajamo.

Vaša psihoterapevtska obravnava lahko poteka kot:

 • kratkotrajno intenzivno in na problem osredotočeno delo (ok. 3–9 mesecev) ali
 • dolgotrajni globinski proces (ok. 1-3 leta).

Obdobje psihoterapevtskega procesa sestavljajo uvodno srečanje, začetna faza, osrednja faza in zaključna faza psihoterapije. V kratkotrajni obravnavi se faze odvijajo manj intenzivno. [Več …]

DELOVNA FILOZOFIJA

V psihoterapevtskem delu izhajam iz znanstvene paradigme. Opiram se na psihoterapevtske metode in tehnike, ki so empirično in teoretično utemeljene. Psihoterapevtski proces individualiziram; prilagajam ga vašim potrebam in temu, kar se izkaže, da vam najbolj pomaga. V ta namen sistematično spremljam vaše počutje in redno zbiram povratne podatke o vašem doživljanju psihoterapevtskega dela in procesa. Sledim načelom pragmatičnosti.

STROKOVNA IZHODIŠČA

Psihoterapevtsko obravnavo vodim po principih psihoanalitične psihoterapije, ki jih dopolnjujem s koncepti eksistencialne psihoterapije, pozitivne psihoterapije ter metodami fenomenološkega raziskovanja in motivacijskega intervjuvanja. Psihoanalitično teorijo dopolnjujem in korigiram s koncepti razvojnih in relacijskih teorij (npr. teorije navezanosti) ter zadnjimi spoznanji bioloških disciplin; afektivne, kognitivne, relacijske, socialne nevroznanosti ter evolucijske psihologije[Več …]

 

. . .

Vsebine na spletni strani niso recenzirane in lektorirane. Iskreno sem hvaležna za opozorila na vsebinske nejasnosti in nedoslednosti, dvomljive ali zmotne trditve ter slogovne in pravopisne napake. PRIJAVITE NAPAKO.

Besedila na spletni strani so vam za uporabo na razpolago pod licenco Creative Commons: Vsebine lahko kopirate in delite ter urejate, predelujete in vključujete v lastna dela pod pogojem priznanja in navedbe avtorstva (https://mceh.si).

 

Malka Čeh

SPECIALIZANTKA PSIHOTERAPIJE

Magistrandka psihoterapevtske znanosti in specializantka nevro/psihoanalitične psihoterapije. Psihoterapevtsko delo opravlja v fakultetni ambulanti FPZ FSU in v zasebni specialistični kliniki RRPI FPRZ. V psihoterapijo sprejema posameznike in vodi podporne skupine.
SPECIALIZANTKA PSIHOTERAPIJE
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!