Psihoterapija

OBLIKA PSIHOTERAPIJE

Individualna psihoterapija odraslih in mladostnikov.

LOKACIJA, DELOVNI ČAS, CENIK

Lokacije:

* Zaradi zasedenosti terminov do preklica v Ljubljani ne sprejemam novih klientov.

Delovni čas: 12.00–20.00 (pon–pet)

Cenik: 45–65  €  [Več …]

POTEK PSIHOTERAPIJE

Psihoterapija poteka tedensko ob stalnem terminu. Posamezno srečanje običajno traja eno terapevtsko uro, tj. 45  minut. Trajanje psihoterapevtskega procesa okvirno določimo po zaključku prve faze psihoterapije ter ga kasneje po potrebi prilagajamo.

V grobem lahko vaša psihoterapevtska obravnava poteka kot:

  • kratkotrajno intenzivno in na problem osredotočeno delo (ok. 3–9 mesecev) ali
  • dolgotrajni globinski proces (ok. 1-3 leta).

Obdobje psihoterapevtskega procesa sestavljajo uvodno srečanje, začetna faza, osrednja faza in zaključna faza psihoterapije. V kratkotrajni obravnavi se faze odvijajo manj intenzivno. [Več …]

STROKOVNA IZHODIŠČA

Psihoterapevtska obravnava poteka po principih globinske psihoterapije, ki jih dopolnjujem s sodobnimi spoznanji bioloških disciplin, predvsem evolucijske psihiatrije in nevroznanosti. Pri delu uporabljam tudi koncepte eksistencialne psihoterapije, pozitivne psihoterapije ter metode fenomenološkega raziskovanja in motivacijskega intervjuvanja. Psihoanalitično teorijo dograjujem z drugimi sprejetimi razvojnimi in relacijskimi teorijami (npr. teorijo navezanosti). Opiram se na psihoterapevtske metode in tehnike, ki so empirično preverjene in teoretično utemeljene. [Več …]

DELOVNA FILOZOFIJA

Pri psihoterapevtskem delu izhajam iz znanstvene paradigme, ki jo dopolnjujem z izkušnjami iz prakse. V središče obravnave postavljam vas; vaš psihoterapevtski proces individualiziram, ga prilagajam vašim potrebam in temu, kar se izkaže, da vam najbolj pomaga. Tekom procesa sistematično spremljam vaše počutje in redno zbiram povratne podatke o vašem doživljanju psihoterapevtskega dela in procesa, da lahko delo temu primerno prilagajamo. [Več …]

POGOSTA VPRAŠANJA

. . .

Vsebine na spletni strani niso recenzirane in lektorirane. Iskreno sem hvaležna za opozorila na vsebinske nejasnosti in nedoslednosti, dvomljive ali zmotne trditve ter slogovne in pravopisne napake. PRIJAVITE NAPAKO.

Besedila na spletni strani so vam za uporabo na razpolago pod licenco Creative Commons: Vsebine lahko kopirate in delite ter urejate, predelujete in vključujete v lastna dela pod pogojem priznanja in navedbe avtorstva (https://mceh.si).

 

Malka Čeh, spletna psihoterapija