Psihoterapija

V psihoterapiji z različnimi metodami in tehnikami uresničujemo duševno zdravljenje in duševno rast. Pri odločanju za vstop v psihoterapijo ne izbirate le med različnimi psihoterapevti, ampak tudi med različnimi psihoterapevtskimi pristopi, ki se razlikujejo v temeljni filozofiji, načinu dela, trajanju, pogostosti. Primerjalne študije kažejo, da noben pristop ni generalno najboljši, vam pa lahko kateri izmed njih v nekem obdobju in za določen namen ustreza bolj od ostalih. Kot pomoč pri spoznavanju in odločanju glede vstopanja v vaš psihoterapevtski proces vam v strnjeni obliki predstavljam delovne okvirje, ki jih lahko pričakujete pri sodelovanju z menoj. Za vprašanja, na katera ne najdete odgovore, sem vam zmeraj na razpolago prek kontaktnih kanalov.

DELOVNA PODROČJA

O vstopu v psihoterapevtski proces se lahko odločate z različnimi pričakovanji in cilji. Prvi formalni kriterij, po katerem izbirate psihoterapevta, je oblika psihoterapije, tj. individualna, partnerska, družinska, skupinska. Za vas bom ustrezna izbira, če se zanimate za individualno psihoterapijo. Področja, s katerimi imam največ izkušenj in na katerih vam lahko najbolje pomagam, so  afektivne motnje, zaradi katerih trpijo vaši odnosi:

  • anksiozne in panične motnje: generalizirana anksioznost, socialna anksioznost, panična motnja, obsesivno-kompulzivna motnja;
  • jeza, impulzivnost, razdražljivost;
  • motnje uveljavljanja (samozavest, samopodoba, postavljanje mej, samozaščita);
  • separacijska anksioznost (ločitev, izguba);
  • bipolarna in depresivna motnja;
  • postravmatska in borderline motnja;
  • psihosomatske motnje;
  • motnje spanja.

LOKACIJA, DELOVNI ČAS, CENIK

Redni termin psihoterapije lahko obiskujete v Mariboru ali v Ljubljani* oz. v primeru zagotovljenih osnovnih pogojev online. Moji prostori se v Mariboru nahajajo na Ljubljanski 58, v Ljubljani pa na na Parmovi ulici 53 in Pipanovi 30. Cena psihoterapevtske ure znaša med 45 in 65 evri.

* Zaradi zasedenosti terminov v Ljubljani do preklica obvestila ne sprejemam novih klientov.

MARIBOR LJUBLJANA CENIK

POTEK PSIHOTERAPIJE

Redna psihoterapija poteka enkrat ali dvakrat tedensko ob stalnem terminu. Posamezno srečanje običajno traja eno terapevtsko uro (45 minut). Trajanje psihoterapevtskega procesa okvirno določimo na začetku ter ga kasneje po potrebi prilagajamo.

Vaša psihoterapevtska obravnava lahko poteka kot:

  • kratkotrajno intenzivno in na problem osredotočeno delo (ok. 3–9 mesecev) ali
  • dolgotrajni globinski proces (ok. 1-3 leta).

Obdobje globinskega psihoterapevtskega procesa sestavljajo uvodno srečanje, začetna faza, osrednja faza in zaključna faza psihoterapije. V kratkotrajni obravnavi se iste faze odvijajo manj intenzivno. [Več …]

DELOVNA FILOZOFIJA

V psihoterapevtskem delu izhajam iz znanstvene paradigme. Opiram se na psihoterapevtske metode in tehnike, ki so empirično in teoretično utemeljene. Psihoterapevtski proces individualiziram; prilagajam ga vašim potrebam in temu, kar se izkaže, da vam najbolj pomaga. V ta namen sistematično spremljam vaše počutje in redno zbiram povratne podatke o vašem doživljanju psihoterapevtskega dela in procesa. Sledim načelom pragmatičnosti.

STROKOVNA IZHODIŠČA

Psihoterapevtsko obravnavo vodim po principih psihoanalitične psihoterapije, ki jih dopolnjujem s koncepti eksistencialne psihoterapije, pozitivne psihoterapije ter metodami fenomenološkega raziskovanja in motivacijskega intervjuvanja. Psihoanalitično teorijo dopolnjujem in korigiram s koncepti razvojnih in relacijskih teorij (npr. teorije navezanosti) ter zadnjimi spoznanji bioloških disciplin; afektivne, kognitivne, relacijske, socialne nevroznanosti[Več …]

 

. . .

Vsebine na spletni strani niso recenzirane in lektorirane. Iskreno sem hvaležna za opozorila na vsebinske nejasnosti in nedoslednosti, dvomljive ali zmotne trditve ter slogovne in pravopisne napake. PRIJAVITE NAPAKO.

Besedila na spletni strani so vam za uporabo na razpolago pod licenco Creative Commons: Vsebine lahko kopirate in delite ter urejate, predelujete in vključujete v lastna dela pod pogojem priznanja in navedbe avtorstva (https://mceh.si).

 

Malka Čeh

SPECIALIZANTKA PSIHOTERAPIJE

Magistrandka psihoterapevtske znanosti in specializantka nevro/psihoanalitične psihoterapije. Psihoterapevtsko delo opravlja v fakultetni ambulanti FPZ FSU in v zasebni specialistični kliniki RRPI FPRZ. V psihoterapijo sprejema posameznike in vodi podporne skupine.
SPECIALIZANTKA PSIHOTERAPIJE
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!