Psihoterapija

V psihoterapiji uporabljamo različne pristope, s katerimi podpiramo duševno zdravljenje in rast. Izbirate lahko med psihoterapijami, ki se razlikujejo v temeljni filozofiji, tehnikah, trajanju, pogostosti. Težko boste ugotovili, kateri način je objektivno najboljši, vam pa lahko kateri izmed njih v nekem obdobju in za določen namen bolj ustreza od ostalih. Kakšne delovne okvirje lahko pričakujete pri sodelovanju menoj, na kratko predstavljam v nadaljevanju. O vprašanjih, ki jih nisem uganila, me povprašajte.

Lokacija, delovni čas, cenik

Termine redne psihoterapije lahko obiskujete od ponedeljka do četrtka popoldne (od 14 do 23 h) ali v petek dopoldne. Prostori klinike se nahajajo v Zgornji Šiški na Pipanovi ulici 30. Cena psihoterapevtske ure znaša 50 evrov. [Prikaži več …]

Potek psihoterapije

Redna psihoterapija poteka enkrat ali večkrat tedensko ob stalnem terminu. Posamezno srečanje običajno traja eno terapevtsko uro (45 minut). Trajanje psihoterapije okvirno določimo na začetku ter ga kasneje po potrebi prilagajamo.

Celotno obdobje psihoterapevtskega poteka sestavljajo uvodna srečanja, začetna faza, osrednja faza in zaključna faza psihoterapije. [Prikaži več …]

Delovna izhodišča

Psihoterapevtsko obravnavo vodim po principih psihoanalitične psihoterapije, ki jih dopolnjujem s koncepti eksistencialne psihoterapije, pozitivne psihoterapije ter metodami fenomenološkega raziskovanja in motivacijskega intervjuvanja. Poleg psihoanalitične teorije pri delu v velikem delu izhajam iz razvojnih in relacijskih teorij (npr. teorije navezanosti) ter bioloških disciplin, npr. afektivne, kognitivne, relacijske, socialne nevroznanosti[Prikaži več …]

 

Malka Čeh

Magistrandka psihoterapevtske znanosti in specializantka nevro/psihoanalitične psihoterapije

Psihoterapevtsko delo od 2018 opravljam v fakultetni ambulanti Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda (FPZ SFU) ter od 2019 v zasebni specialistični kliniki Razvojno-raziskovalnega psihoterapevtskega inštituta FPRZ Moji supervizorji so doc. dr. Emil Benedik, klin. psih., mag. pth. Urška Battelino, pa. pth. in asist. Parov Anzelc, univ. dipl. fil.