M. Č. 54 posts
Malka Čeh je specializantka nevro/psihoanalitične psihoterapije in magistrandka psihoterapevtske znanosti. Psihoterapevtsko delo opravlja v fakultetni ambulanti FPZ USF in v Zasebni psihoterapevtski kliniki RRPI. Kontakt: malka.ceh@rrpi.si in 051 383 879.

Currently Browsing: M. Č.

Borderline motnja

Ključna značilnost borderline motnje je čustveno preplavljanje

Borderlina osebnostna motnja, mejna motnja ali čustveno nestabilna osebnostna motnja je duševna motnja, za katero so značilni trajni vzorci čustvene nestabilnosti in impulzivnosti, čustvenega preplavljanja, difuzne identitete, nestabilnih odnosov in impulzivnega vedenja.[1],[2] Poimenovanje motnje izhaja iz pozicioniranja motnje na mejo psihotičnih. Prvi pomembni zapisi o borderline motnji iz leta 1938 temeljijo na opazovanju skupine pacientov, […]

CONTINUE READING

Kdaj vam pomaga psihoterapija?

Psihoterapija je temeljna oblika duševnega zdravljenja in osebnostne rasti. Različne vrste psihoterapije za doseganje teh ciljev uporabljajo različne pristope. Najbolj razširjene so pogovorne tehnike, ki so lahko bolj ali manj strukturirane, poleg teh pa so v uporabi tudi druge oblike izražanja in učinkovanja, npr. gibanje, risanje, glasba ipd. Psihoterapija s svojimi širokim naborom pristopom posega […]

CONTINUE READING

Shizoidna osebnostna motnja

Za shizoidno osebnostno strukturo sta značilni introvertiranost in kreativnost.

Osebnost je skupek vaših trajnih karakteristik, ki se kažejo na vseh področjih duševnega delovanja, npr. v čustvovanju, zaznavanju, razmišljanju, pomnjenju, predpostavljanju, izražanju, vedenju. Psihologija osebnosti, ki si prizadeva ljudi glede na te značilnosti klasificirati v različne tipske kategorije, ima dolgo in bogato zgodovino. Najbolj verjetno je, da vašo osebnost sestavljajo karakteristike različnih osebnostnih tipov, med […]

CONTINUE READING

Anksiozne motnje

Anksiozne motnje so duševne motnje, za katere so značilne različne oblike prekomerne bojazni, ki se lahko pojavlja bodisi kot strah pred jasno bodisi kot tesnoba zaradi nejasne nevarnosti. Lahko vas je strah specifičnih objektov (predmetov, živali, ljudi) ali situacij, npr. nastopanja in pajkov. Lahko pa je bojazen prosto lebdeča in ji ne morete določiti jasnega […]

CONTINUE READING

Najbolj odmevni prispevki leta 2019

Časopis Ameriškega medicinskega združenja JAMA (Journal of the American Medical Association) je leta 1883 ustanovljen recenziran medicinski časopis, ki ga 48-krat letno izdaja Ameriško medicinsko združenje. Objavlja izvirne raziskave, preglede in uvodnike, ki zajemajo različne vidike biomedicine. Poleg ostalih ima časopis psihiatrično in nevrološko rubriko, katerih članki so pogosto deležni nemalo medijske pozornosti. Najbolj odmevni […]

CONTINUE READING

Socialna anksiozna in fobična motnja

Socialna anksiozna in socialna fobična motnja, za kateri uporabljamo tudi izraza socialna anskionost in socialna fobija, sodita med anksiozne oy. tesnobne motnje. Anksiozne motnje so motnje, pri katerih doživljate prekomerna občutja strahu, ki jih aktualne okoliščine objektivno ne upravičujejo. Neutemeljenosti svojih občutkov se pri tem lahko zavedate, vendar vam to ne pomaga ali pa celo […]

CONTINUE READING

Epizodična impulzivna motnja

Motnja obvladovanja jeze

Ste kdaj opazili, da lahko tri od štirih osnovih čustev po Ekmanu in Plutchiku[1] povežemo z najbolj znanimi duševnimi motnjami? Pretirana žalost je značilna za depresijo, pretirano veselje za manijo oz. bipolarno motnjo. Pretiran strah je značilen za anksiozne motnje, kot so generalizirana anksioznost, socialna anksioznost, panične motnje, specifične fobije. Kaj pa, če je čustvo, […]

CONTINUE READING

Kako začeti s psihoterapijo

Kako poteka uvodni postopek?

Med odločanjem o vstopu v psihoterapevtski proces se lahko soočate z občutki negotovosti, ker vam psihoterapija predstavlja situacijo, s katero še nimate izkušnje. Povsem razumljivo je, če vas pomanjkanje predstav o tem, kaj lahko pričakujete in kaj se pričakuje od vas, spravlja v nelagodje. Če bo olajšalo vašo stisko zaradi pomislekov in dvomom, opisujem, kako začetek […]

CONTINUE READING

Narcistična osebnostna motnja

Značilnosti narcistične osebnostne motnje

Osebnost je skupek vaših trajnih karakteristik, ki se kažejo na vseh področjih duševnega delovanja, npr. v čustvovanju, zaznavanju, razmišljanju, pomnjenju, predpostavljanju, izražanju, vedenju. Psihologija osebnosti, ki si prizadeva ljudi glede na te značilnosti klasificirati v različne tipske kategorije, ima dolgo in bogato zgodovino. Običajno osebnost posameznika sestavljajo karakteristike različnih tipov osebnosti, med katerimi so ene […]

CONTINUE READING

Kako se razlikujejo psihoterapevt, psihiater in psiholog?

Kako vam lahko pomagajo psihoterapevt, psihiater in psiholog

Psihoterapevt opravlja psihoterapijo. To pomeni, da vam pomaga predvsem s sistematično strukturiranim delovnim odnosom in nadzorovanim usmerjenim pogovorom. Uporablja lahko tudi alternativne tehnike in vaje, kot so risanje, igre vlog, upodabljanje, ples ipd. Psihoterapevt poklic pridobi s klinično specializacijo, njegova osnovna izobrazba pa ni nujno psihoterapevtska. Za opravljanje psihoterapevtskega dela se lahko poleg psihoterapevtov specializirajo […]

CONTINUE READING

Malka Čeh

SPECIALIZANTKA PSIHOTERAPIJE

Magistrandka psihoterapevtske znanosti in specializantka nevro/psihoanalitične psihoterapije. Psihoterapevtsko delo opravlja v fakultetni ambulanti FPZ FSU in v zasebni specialistični kliniki RRPI FPRZ. V psihoterapijo sprejema posameznike in vodi podporne skupine.
SPECIALIZANTKA PSIHOTERAPIJE
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!