Štirje tipi osebnosti po Eysencku

Flegmatik: Za flegmatični temperament sta značilni nizka raven ekstravertnosti in nizka raven nevrotičnosti. To pomeni, da ste bolj obrnjeni vase in bolj čustveno stabilni od povprečja. Če ste flegmatik, ste premišljeni, razumni, umirjeni, potrpežljivi, skrbni, strpni. Imate bogato notranje življenje in se sami s seboj redko dolgočasite. Radi imate mir in tišino ter cenite čas, ki ga imate zase. Sami s seboj ste večinoma zadovoljni in redko se vznemirjate. Praviloma ste vztrajni, dosledni v svojih navadah, raje imate, če vaši dnevi potekajo po približno istem urniku. Imate dobre sposobnosti povezovanja informacij ter oblikovanja rešitev in idej. Ste sočutni in vas skrbi za druge, vendar pa neredko skrivate svoja čustva. Včasih vam lahko manjka motivacije in energije za soočanje z večjimi izzivi ter se sprijaznite z nižjimi cilji, kot ste jih sposobni doseči. Ste nezahtevni, razumevajoči, prijazni in intuitivni ter stabilni in zvesti prijatelji.

Kolerik: Za kolerični temperament sta značilni visoka raven ekstravertnosti in visoka raven nevroticizma. To pomeni, da ste čustveno manj stabilni in bolj usmerjeni v svojo okolico kot vase. Če ste kolerik, ste fizično in duševno aktivni, pogosto v gibanju in v stiku z drugimi ljudmi. Običajno ste osredotočeni na cilje in na učinkovito opravljanje dela. Obveznosti se raje lotite prej, kot da bi jih odlagali za kasneje. Lahko ste ambiciozni, motivirani in radi prevzemate vodstvene vloge. Ste dobri v načrtovanju in izvajanju nalog, praktično naravnani ter usmerjeni k rešitvam. Cenite dobro opravljeno delo, iskrenost in prizadevnost. Veliko vam pomeni, če vas ljudje spoštujejo in prepoznavajo vaše sposobnosti. Imate veliko energije in ste nemirni, zato se hitreje razburite in lahko ravnate impulzivno. Čutite se notranje močni, zato ste pogumni in imate radi izzive. Ste optimistični, pripravljeni sprejeti tveganja ter se soočiti z njihovimi posledicami.

Melanholik: Za melanholični temperament sta značilna visoka raven nevroticizma in nizka raven ekstravertnosti. To pomeni, da ste bolj obrnjeni vase in manj čustveno stabilni. Če ste melanholik, ste pogosto otožni in zaskrbljeni. Na splošno ste izjemno senzibilni in čustva vas lahko pogosto preplavljajo. Drugim se zdite resni, vase zaprti, previdni ali celo sumničavi, vendar tudi sočutni in skrbni. Običajno ste osredotočeni in vestni, lahko tudi perfekcionistični. Nalog se pogosteje in raje lotevate sami ter se prej ravnate po svojih lastnih standardih kot po zunanjih merilih. Pogosto opazite detajle, ki jih drugi spregledajo. Po naravi niste družabni in imate raje malo prijateljev, ki so za vam zelo blizu. Veliko vam pomeni naklonjenost drugih in dovzetni ste na trpljenje svoje okolice. Ste zvesti in spoštljivi ter včasih preveč potrpežljivi. Lahko se spopadate z nizko samozavestjo, dvomom vase in v svojo vrednost. Pomembni sta vam zanesljivost in gotovost.

Sangvinik: Za sangvinični temperament sta značilna visoka ekstravertnost in nizek nevroticizem. To pomeni, da ste bolj usmerjeni v okolico kot vase ter ste čustveno bolj stabilni od povprečja. Če ste sangvinik, ste živahni, družabni, brezskrbni, zgovorni in radi uživate. V življenju ste zadovoljni in optimistični ter zlahka sklepate prijateljstva. Ste domiselni in umetniški, pogosto imate veliko idej. Včasih preveč hitite in ste spremenljivi, zaradi česar ne končujete nalog ali pa ste kronični zamudniki in pozabljivci. Radi razveseljujete ljudi in ni vam neprijetno, če ste v središču pozornosti. Ljudje so radi v vaši družbi, saj ste pozitivni in druge radi bodrite in spodbujate. Imate smisel za humor in ste spretni govorci. Ste radovedni, spontani ter vam redko zmanjka energije. Odprti ste za nove izkušnje in imate radi pustolovščine. Druge sprejemate, kakršni so in ni vam v naravi, da bi sodili. Sprejemate drugačnost in verjamete v dobro v ljudeh.

Author: M. Č.

Malka Čeh je nevro/psihoanalitična psihoterapije in magistra psihoterapevtske znanosti. Psihoterapevtsko delo opravlja v Zasebni psihoterapevtski kliniki RRPI. Kontakt: malka.ceh@rrpi.si in 051 383 879.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Psihoterapija M. Čeh