Ali vam bo psihoterapija pomagala?

Raziskave kažejo, da psihoterapija pomaga v 80 odstotkih.[1] Na pozitivni izid vašega procesa vplivajo različni dejavniki. Nekateri so povezani z vašim terapevtom in s samo obravnavo, z vajinim odnosom, veliko pa je takšnih, ki so povezani z vami.[2] Psihoterapija vam bo npr. bolj pomagala, če boste v procesu aktivni, iniciativni, odprti, iskreni. Pomembno je, da se v psihoterapevtskem odnosu dobro počutite in kolikor lahko s terapevtom razrešujete svoje pomisleke, blokade, odpore. Če se vam zdi, da stagnirate, je bistveno, da se o tem pogovorimo. Tako lahko poiščemo načine, da vam bo psihoterapija zagotovo pomagala.

***

[1] Wampold, B. E. in Imel, Z. E. (2015). The great psychotherapy debate: the evidence for what makes psychotherapy work. London: Routledge.
[2] Možina, M. in Rebolj, A. B. (2020). Od k rešitvi usmerjenega modela kratkotrajne psihoterapije do namerne prakse za doseganje psihoterapevtske odličnosti. V tisku.

VSA POGOSTA VPRAŠANJA

. . .

Vsebine na spletni strani niso recenzirane in lektorirane. Hvaležna sem za opozorila na vsebinske nejasnosti in nedoslednosti, dvomljive ali zmotne trditve ter slogovne in pravopisne napake. PRIJAVITE NAPAKO.

Besedila na spletni strani so vam za uporabo na razpolago pod licenco Creative Commons: Vsebine lahko kopirate in delite ter urejate, predelujete in vključujete v lastna dela pod pogojem priznanja in navedbe avtorstva (https://mceh.si).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Malka Čeh