Slovenski psihoterapevtski inštituti

Usposabljanja psihoterapevtov v Sloveniji niso sistemsko urejena in regulirana s strani enega akreditiranega krovnega telesa. Trenutno si nadzor nad neformalno regulacijo psihoterapevtske dejavnosti delijo tri organizacije.

Naslednik najstarejše organizacije v Sloveniji, ki je razvoj in izobraževanje iz psihoterapije prevzela 1968 in je nastala o okviru psihiatrije, je Združenje psihoterapevtov Slovenije (ZPS). V združenje se lahko včlanijo edukanti in absolventi psihoterapevtskih šol, ki jih verificira ZPS. Različna društva, ki izvajajo izobraževanja, raziskovanja in praktično dejavnost na področju psihoterapije, se združujejo v Slovensko krovno zvezo za psihoterapijo (SKZP), ki je članica Evropske zveze za psihoterapijo (EAP). Nastala 1991 je z namenom povezati različne psihoterapevtske šole skladno z načeli Strasbourške deklaracije o psihoterapiji. Kolegij fakultet in strokovnih združenj na področju psihoterapije in psihosocialnega svetovanja je 2016 kot predhodnika bodoče Zbornice psihoterapevtov in svetovalcev ustanovil Slovensko združenje psihoterapevtov in svetovalcev (SZPS).

Akademsko izobraževanje iz psihoterapije in svetovanja trenutno v Sloveniji izvajajo Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani (SFU Ljubljana), Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani in Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ).

Nakademska usposabljanja potekajo na različnih društvih in inštitituh:

. . .

Vsebine na spletni strani niso recenzirane in lektorirane. Iskreno sem hvaležna za opozorila na vsebinske nejasnosti in nedoslednosti, dvomljive ali zmotne trditve ter slogovne in pravopisne napake. PRIJAVITE NAPAKO.

Besedila na spletni strani so vam za uporabo na razpolago pod licenco Creative Commons: Vsebine lahko kopirate in delite ter urejate, predelujete in vključujete v lastna dela pod pogojem priznanja in navedbe avtorstva (https://mceh.si).

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!