Individualna psihoterapija, pro bono

Obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji pokrijeta le majhen delež psihoterapevtskih obravnav, pogosto ob dolgih čakalnih dobah in nizki frekvenci srečanj. Časovno in terminsko dostopnejše so samoplačniške psihoterapevtske storitve, ki pa vam v primeru slabše materialne situacije lahko predstavljajo prevelik strošek. Z namenom aktivne udeležbe v družbeni odgovornosti in prispevku v javno dobro redno vzdržujem eno mesto za psihoterapevtsko obravnavo po načelu pro bono publico. Če obiskujete po tem načelu subvencionirano psihoterapijo, prispevate simbolični znesek, kot velevajo osnovne smernice zagotavljanja učinkovitosti psihoterapevtskega izida. Subvencionirana psihoterapija je časovno omejena na 24 srečanj oz. šest mesecev.

Psihoterapija M. Čeh