Osebnostne prednosti po Bosche in Bosche

V priročniku Faktor namena lahko sledite predlogu Bosche in Bosche, kako najti svoj življenjski smisel. Avtorja v opisu prvega koraka podajata zanimivo kategorizacijo osebnostnih prednosti. Med kategorijami osebnostnih prednosti navajata graditelja (the builder), govorca resnice (the truth teller), učitelja (the teacher), nadzornika (the overseer) in zaposlovalca (the recruter):

Če ste graditelj, imate radi začetke in radi zaganjate projekte. To so lahko poslovni ali osebni projekti, npr. lansiranje novega izdelka v podjetju, priprava novih strategij dela, adaptacija kopalnice, začetek ukvarjanja z novim interesom ipd. Kot graditelj uživate v načrtovanju, vnašanju jasnosti v kaos, oblikovanju ciljev in iskanju načinov za njihovo doseganje. Pritegnejo vas vloge, v katerih lahko načrtuje sami in brez nadzora. Običajno prevzamete vodilno vlogo v odnosih in ste naravnani na doseganje uspeha.

Če ste govorec resnice, hočete vedeti, kaj se dogaja ter priti zadevam do dna. Postavljate vprašanja, iščete in vrtate, da bi razumeli resnico. Po značaju ste drzni in odkriti ter se ne bojite biti slišani. Ste intuitivni in usmerjeni v prihodnost. Pritegnejo vas priložnosti, ki vam omogočajo, da se poglobite v problem, ga raziščete in razvozlate ter obveščate druge o težavah in nepravilnostih.

Če ste učitelj, radi pomagate spoznavati in razumeti drugim. Vedno se učite sami in naučeno posredujete naprej. Ste potrpežljivi, uživate v poučevanju in radi delite, kar veste. Lahko sta vam bližje predavanje ali pa pisanje. Pritegnejo vas vloge, kjer lahko drugim zagotavljate vsebine, s katerimi širijo svoje obzorje in poglabljajo svoje razumevanje.

Če ste nadzornik, skrbite, da je vse urejeno. Ste organizirani, osredotočeni na podrobnosti in pozorni na potrebe drugih. Ste zanesljivi in uživate v tem, da ste oseba, na katero se lahko drugi vedno zanesejo. V kateri koli situaciji prevzamete pobudo in jo izboljšate. Privlačijo vas vloge, ki vam omogočajo, da skrbite za druge in razvijate organizacijsko strukturo.

Če ste zaposlovalec, ste dobri prepričevalec in imate na druge velik učinek. Ste zavzeti za tisto, kar imate radi, ter si ne morete pomagati, da ne bi te navdušenosti delili z drugimi. Zavzeto govorite o tem, kako je kaj dobro in želite druge navdušiti, kot ste sami. Pritegnejo vas vloge, ki vam omogočajo, da druge vpeljete v svoj svet. Lahko ste odlični prodajalec, zbiralec sredstev, ambasador blagovnih znamk ipd.

1.Kakšno vlogo ste kot otrok igrali v svoji družini?
2.Kaj bi počeli ves dan, če ne bi potrebovali denarja?
3.Po kakšen nasvet bi k vam prišli prijatelji?
4.Kaj radi počnete?

. . .

Vsebine na spletni strani niso recenzirane in lektorirane. Hvaležna sem za opozorila na vsebinske nejasnosti in nedoslednosti, dvomljive ali zmotne trditve ter slogovne in pravopisne napake. PRIJAVITE NAPAKO.

Besedila na spletni strani so vam za uporabo na razpolago pod licenco Creative Commons: Vsebine lahko kopirate in delite ter urejate, predelujete in vključujete v lastna dela pod pogojem priznanja in navedbe avtorstva (https://mceh.si).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Malka Čeh