Slovensko nevroznanstveno združenje SiNAPSA in Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

vabita na

NEVROZNANSTVENO KONFERENCO SiNAPSA 2019

ki bo potekala

20. in 21. septembra 2019 na Medicinski fakuleti na Korytkovi cesti 2 v Ljubljani.

Slovensko nevroznanstveno združenje SiNAPSA konferenco organizira vsako drugo leto in letošnja konferenca bo osma zapored. Srečanje bo pokrivalo širok obseg vsebin nevroznanstvenih raziskav, ki raziskujejo različne ravni delovanja, od molekularne do sistemske. Program je sestavljen iz plenarnih predavanj, tematskih simpozijev in predstavitev posterjev, ki bodo predstavili najsodobnejša spoznanja s področja osnovne nevrobiologije (molekularne nevrobiologije, nevrokemije, živalskega modeliranja), razvojne in odrasle nevrologije, psihiatrije, psihologije, kognitivne in translacijske nevroznanosti.

Program in registracija sta objavljena na spletni strani konference: http://www.sinapsa.org/SNC19

Konferenco bo spremljal vzporedni simpozij klinične nevrofiziologije. Program in registracija sta objavljenja na spletni strani simpozija: https://www.kclj.si/…/

. . .

Vsebine na spletni strani niso recenzirane in lektorirane. Iskreno sem hvaležna za opozorila na vsebinske nejasnosti in nedoslednosti, dvomljive ali zmotne trditve ter slogovne in pravopisne napake. PRIJAVITE NAPAKO.

Besedila na spletni strani so vam za uporabo na razpolago pod licenco Creative Commons: Vsebine lahko kopirate in delite ter urejate, predelujete in vključujete v lastna dela pod pogojem priznanja in navedbe avtorstva (https://mceh.si).

 

Leave a Reply