Institut IPAL objavlja razpis za prispeke na 10. akademiji: Dinamika travme in poti njene integracije. Zbiranje prispevkov poteka do 20. 6. 2019. Razpis je objavljen na spletni strani: https://www.skzp.si/wp-content/uploads/2019/05/Razpis-za-aktivne-prispevke.pdf.

. . .

Vsebine na spletni strani niso recenzirane in lektorirane. Iskreno sem hvaležna za opozorila na vsebinske nejasnosti in nedoslednosti, dvomljive ali zmotne trditve ter slogovne in pravopisne napake. PRIJAVITE NAPAKO.

Besedila na spletni strani so vam za uporabo na razpolago pod licenco Creative Commons: Vsebine lahko kopirate in delite ter urejate, predelujete in vključujete v lastna dela pod pogojem priznanja in navedbe avtorstva (https://mceh.si).