Online psihoterapija, spletna psihoterapija, telepsihoterapija

Psihoterapija na daljavo

Online psihoterapija in telefonska psihoterapija

Psihoterapija na daljavo (tudi oddaljena psihoterapija) poteka po spletu ali telefonu. Spletna ali telefonska psihoterapija (tudi telepsihoterapija) sodita med vse pogosteje rabljene metode telemedicine oz. telezdravja. Njihova prednost je predvsem lažja dostopnost do storitev. Vsebinsko in organizacijsko se oddaljena psihoterapija ne razlikuje od običajne psihoterapije, ki poteka v živo na lokaciji.

Potek psihoterapije na daljavo

Tako kot pri psihoterapiji v živo, tudi v telefonski ali spletni psihoterapiji najprej opravimo uvodno srečanje. Na uvodnem srečanju se spoznamo, predstavite mi svoje želje in pričakovanja ter poizveste o tem, kako psihoterapija poteka. Po uvodnem srečanju se lahko odločite za redno tedensko psihoterapijo ali pa občasna srečanja. Če to potrebujete, se lahko v prvi fazi psihoterapije najprej posvetimo vaši trenutni stiski. Preden preidemo v drugo fazo poglobljenega dela, pa zmeraj postavimo tudi neke vrste “kontekstualne temelje”. To storimo tako, da pregledamo nekaj osnovnih vprašanj glede vašega vsakdana, vaše osebnosti, odnosov danes in v preteklosti.

Ko zaključimo s prvo fazo, preidemo v poglobljeno delo. V osrednji fazi psihoterapije se osredotočamo na razvoj želenih terapevtskih sprememb in uresničevanje ciljev. Ta faza poteka, dokler napredujete in si želite nadaljevati. Ko proces obstane, ko dosežete želene namene, ali preprosto začutite, da potrebujete odmor oz. spremembo, preidemo v zaključno fazo. V zaključni fazi opravimo pregled dela, utrdimo doseženo izboljšanje, zapremo odprte vsebine. Po zaključku procesa se lahko zmeraj kadar koli odločite za vnovično sodelovanje.

Potek oddaljene psihoterapije tako povsem sledi običajni obravnavi. Spletno ali telefonsko psihoterapijo lahko zaradi istega poteka kombiniramo s psihoterapijo v živo. Na daljavo lahko opravimo samo prvo srečanje, nato pa na redna srečanja prihajate na kliniko. Če želite, se lahko v živo srečamo prvič, nato pa nadaljujemo na daljavo. Mogoče je tudi izmenjevanje, tako da nekatera srečanja obiskujete v živo in druga izvedemo na daljavo. Za psihoterapijo na daljavo se lahko odločite, kadar koli vam takšna izvedba bolj odgovarja.

Prednosti in slabosti psihoterapije na daljavo

Za oddaljeno psihoterapijo se lahko odločate zaradi lažje dostopnosti ali zaradi občutka varnosti. Psihoterapije po spletu ali telefonu se lahko udeležite od koder koli, kjer si lahko zagotovite dovolj zasebnosti za pogovor. Psihoterapija na daljavo vam lahko odgovarja predvsem, če je vaš življenjski slog zelo dinamičen. Ko ste bodisi veliko odsotni bodisi zelo zasedeni, vam pot na lokacijo lahko predstavlja logistično težavo, ki se ji raje izognete. Spletna ali telefonska komunikacija vam lahko dajeta tudi večji občutek varnosti zaradi manjše izpostavljenosti. Srečanj se udeležujete iz znanega, npr. domačega okolja, kjer se počutite bolj gotove.

Ima pa oddaljena psihoterapija poleg svojih prednosti seveda tudi slabosti. Če psihoterapijo obiskujete na lokaciji, se morda lažje povsem posvetite procesu. Ljudje smo ritualna bitja in določen terapevtski učinek lahko ima že samo odvijanje procesa v zmeraj istem in natanko temu namenjenem prostoru. Pri udeleževanju telefonske ali spletne psihoterapije vam lahko povzroča tudi zagotavljanje zasebnosti. Za psihoterapijo nujno potrebujete intimni prostor, v katerem ne boste razmišljali o tem, ali kdo sliši, kaj se pogovarjate. Med srečanji na daljavo se lahko pojavijo tudi kakšne motnje v povezavi. Običajno to ni velik problem, lahko pa se tudi pripeti, da nenadoma ostanete sami s seboj, ko predelujete kaj pomembnega.

Dobro je, da pri odločanju za en ali drug način izvedbe upoštevate tako prednosti kot slabosti. V povprečni učinkovitosti psihoterapije v živo in psihoterapije na daljavo ni nobenih razlik. Lahko pa je ena od oblik za vas osebno bolj primerna od druge.

Online psihoterapija
Psihoterapija na daljavo poteka po Skypu, Zoomu, telefonu ipd.

. . .

Vsebine na spletni strani niso recenzirane in lektorirane. Hvaležna sem za opozorila na vsebinske nejasnosti in nedoslednosti, dvomljive ali zmotne trditve ter slogovne in pravopisne napake. PRIJAVITE NAPAKO.

Besedila na spletni strani so vam za uporabo na razpolago pod licenco Creative Commons: Vsebine lahko kopirate in delite ter urejate, predelujete in vključujete v lastna dela pod pogojem priznanja in navedbe avtorstva (https://mceh.si).

 

Malka Čeh