Lokacija v Ljubljani

* Zaradi zasedenosti terminov v Ljubljani do preklica ne sprejemam novih klientov.

Malka Čeh, lokacija psihoterapevtske ambulante v Ljubljani

Parmova ulica 53, Ljubljana Bežigrad

Moji prostori na Parmovi ulici 53 se nahajajo v poslovni stavbi Lesnina MTF. V neposredni bližini sta vam razpolagi dve parkirišči, in sicer Lesninino parkirišče na koncu Ulice Bratov Učakar in Mercatorjevo parkirišče na Parmovi ulici 51. Pred poslovno stavbo je avtobusno postališče LPP Bratov Židan (14, 14B).

Psihoterapevtska ambulanta Zasebne psihoterapevtske klinike Malka Ceh

MARIBOR CENIK

. . .

Vsebine na spletni strani niso recenzirane in lektorirane. Iskreno sem hvaležna za opozorila na vsebinske nejasnosti in nedoslednosti, dvomljive ali zmotne trditve ter slogovne in pravopisne napake. PRIJAVITE NAPAKO.

Besedila na spletni strani so vam za uporabo na razpolago pod licenco Creative Commons: Vsebine lahko kopirate in delite ter urejate, predelujete in vključujete v lastna dela pod pogojem priznanja in navedbe avtorstva (https://mceh.si).

 

Malka Čeh, spletna psihoterapija