Kako vam lahko pomagam

V psihoterapiji uporabljamo pristope, s katerimi uresničujemo duševno zdravljenje in duševno rast. Izbirate lahko med različnimi vrstami psihoterapije, ki se razlikujejo v temeljni filozofiji, tehnikah, trajanju, pogostosti. Noben pristop ni objektivno najboljši, vam pa lahko kateri izmed njih v nekem obdobju in za določen namen bolj ustreza od ostalih. Kakšne delovne okvirje lahko pričakujete pri sodelovanju z menoj, na kratko predstavljam spodaj. O vprašanjih, ki jih nisem uganila, me povprašajte.

DELOVNA PODROČJA

Specializirana sem za individualno psihoterapijo. Najbolje vam lahko pomagam na področjih, kjer imam največ delovnih izkušenj in na katera se osredotočam v raziskovanju in usposabljanju:

 • partnerske težave:
  • obvladovanje čustev,
  • ljubosumje,
  • nezvestoba,
  • ločitev,
  • ponavljanje vzorcev,
  • uveljavljanje;
 • travma ali travmatizacija:
  • odnosna travma (toksični odnos),
  • spolna zloraba,
  • delovna ali vrstniška zloraba (mobing),
  • travmatski dogodek (nesreča, napad, izdaja);
 • čustvene motnje:
  • depresivne motnje,
  • anksiozne in fobične motnje (socialna fobija, panični napadi, generalizirana anksiozna motnja),
  • težave z obvladovanjem jeze;
 • motnje spanja.

DELOVNA FILOZOFIJA

V psihoterapevtskem delu izhajam iz znanstvene paradigme. Opiram se na psihoterapevtske metode in tehnike, ki so empirično in teoretično utemeljene. Psihoterapevtski proces individualiziram; prilagajam ga vašim potrebam in temu, kar se izkaže, da vam najbolj pomaga. V ta namen sistematično spremljam vaše počutje in redno zbiram povratne podatke o vašem doživljanju psihoterapevtskega dela in procesa. Sledim načelom pragmatičnosti.

LOKACIJA, DELOVNI ČAS, CENIK

Termine redne psihoterapije lahko pri meni obiskujete od ponedeljka do četrtka popoldne (od 14 do 23 h) ali v petek dopoldne. Prostori klinike se nahajajo v Zgornji Šiški na Pipanovi ulici 30. Cena psihoterapevtske ure znaša med 45 in 60 evri. [Več …]

POTEK PSIHOTERAPIJE

Redna psihoterapija poteka dvakrat ali enkrat tedensko ob stalnem terminu. Posamezno srečanje običajno traja eno terapevtsko uro (45 minut). Obseg psihoterapevtskih srečanj okvirno določimo na začetku ter ga kasneje po potrebi prilagajamo.

Celotno obdobje psihoterapevtskega procesa sestavljajo uvodno srečanje, začetna faza, osrednja faza in zaključna faza psihoterapije. [Več …]

STROKOVNA IZHODIŠČA

Psihoterapevtsko obravnavo vodim po principih psihoanalitične psihoterapije, ki jih dopolnjujem s koncepti eksistencialne psihoterapije, pozitivne psihoterapije ter metodami fenomenološkega raziskovanja in motivacijskega intervjuvanja. Psihoanalitično teorijo dopolnjujem in korigiram s koncepti razvojnih in relacijskih teorij (npr. teorije navezanosti) ter zadnjimi spoznanji bioloških disciplin; afektivne, kognitivne, relacijske, socialne nevroznanosti[Več …]

 

. . .

Vsebine na spletni strani niso recenzirane in lektorirane. Iskreno sem hvaležna za vsa opozorila na vsebinske nejasnosti in nedoslednosti, dvomljive ali zmotne trditve ter slogovne in pravopisne napake. PRIJAVI NAPAKO.

 

Malka Čeh

Magistrandka psihoterapevtske znanosti in specializantka nevro/psihoanalitične psihoterapije

Psihoterapevtsko delo od 2018 opravljam v fakultetni ambulanti Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda (FPZ SFU) ter od 2019 v zasebni specialistični kliniki Razvojno-raziskovalnega psihoterapevtskega inštituta FPRZ Moji supervizorji so doc. dr. Emil Benedik, klin. psih., mag. pth. Urška Battelino, pa. pth. in asist. Parov Anzelc, univ. dipl. fil.