Delovni čas

Termini rednih srečanj v Mariboru potekajo od ponedeljka do četrtka med 12.00 in 20.00.

Redna srečanja potekajo v Mariboru med 12. in 20. uro

Termini rednih srečanj v Ljubljani potekajo ob petkih med 10.00 in 18.00.

Redna srečanja potekajo v Mariboru med 12. in 20. uro

Enkratna, uvodna in izredna srečanja so mogoča izven rednega delovnega časa.

. . .

Vsebine na spletni strani niso recenzirane in lektorirane. Hvaležna sem za opozorila na vsebinske nejasnosti in nedoslednosti, dvomljive ali zmotne trditve ter slogovne in pravopisne napake. PRIJAVITE NAPAKO.

Besedila na spletni strani so vam za uporabo na razpolago pod licenco Creative Commons: Vsebine lahko kopirate in delite ter urejate, predelujete in vključujete v lastna dela pod pogojem priznanja in navedbe avtorstva (https://mceh.si).

 

Malka Čeh