Individualna psihoterapija, pro bono

Obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji pokrijeta le majhen delež psihoterapevtskih obravnav, pogosto ob dolgih čakalnih dobah in nizki frekvenci srečanj. Časovno in terminsko dostopnejše so samoplačniške psihoterapevtske storitve, ki pa vam v primeru slabše materialne situacije lahko predstavljajo prevelik strošek. Z namenom aktivne udeležbe v družbeni odgovornosti in prispevku v javno dobro redno vzdržujem eno mesto za psihoterapevtsko obravnavo po načelu pro bono publico. Če obiskujete po tem načelu subvencionirano psihoterapijo, prispevate simbolični znesek, kot velevajo osnovne smernice zagotavljanja učinkovitosti psihoterapevtskega izida. Subvencionirana psihoterapija je časovno omejena na 24 srečanj oz. šest mesecev.

. . .

Vsebine na spletni strani niso recenzirane in lektorirane. Hvaležna sem za opozorila na vsebinske nejasnosti in nedoslednosti, dvomljive ali zmotne trditve ter slogovne in pravopisne napake. PRIJAVITE NAPAKO.

Besedila na spletni strani so vam za uporabo na razpolago pod licenco Creative Commons: Vsebine lahko kopirate in delite ter urejate, predelujete in vključujete v lastna dela pod pogojem priznanja in navedbe avtorstva (https://mceh.si).

 

Malka Čeh