Cenik in plačevanje

Objavljeni cenik je v veljavi od 1. 1. 2021. Storitve so samoplačniške.

Cena za srečanje
Uvodno srečanje
(45 minut)
80 €
Redna psihoterapija
(tedensko), 45 minut
70 €
Redna psihoterapija
(tedensko), 90 minut
130 €
Neredna psihoterapija,
(po dogovoru), 45 minut
80 €
Psihoterapevtski pogovor,
posamezno srečanje (45 minut)
80 €
Psihoterapevtsko mnenje Po dogovoru

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1 (nismo zavezanci za DDV).

. . .

Vsebine na spletni strani niso recenzirane in lektorirane. Hvaležna sem za opozorila na vsebinske nejasnosti in nedoslednosti, dvomljive ali zmotne trditve ter slogovne in pravopisne napake. PRIJAVITE NAPAKO.

Besedila na spletni strani so vam za uporabo na razpolago pod licenco Creative Commons: Vsebine lahko kopirate in delite ter urejate, predelujete in vključujete v lastna dela pod pogojem priznanja in navedbe avtorstva (https://mceh.si).

 

Malka Čeh