Cenik in plačevanje

Objavljeni cenik je v veljavi od 15. 5. 2020. Storitve so samoplačniške.

 

MARIBOR in ONLINE LJUBLJANA*
Uvodno srečanje
(45 minut)
60 € 70 €
Redna individualna psihoterapija
(tedensko), 45 minut
50 € 60 €
Redna individualna psihoterapija
(tedensko), 90 minut
90 € 100 €
Individualna psihoterapija,
posamezno srečanje (45 minut)
60 € 70 €
Psihoterapevtski pogovor,
posamezno srečanje (45 minut)
60 € 70 €
Psihoterapevtsko mnenje
(srečanje in priprava)
Po dogovoru Po dogovoru

* Zaradi zasedenosti terminov v Ljubljani do preklica ne sprejemam novih klientov.

Plačilo storitev poteka z nakazilom po predračunu.

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1 (nismo zavezanci za DDV).

MARIBOR LJUBLJANA

. . .

Vsebine na spletni strani niso recenzirane in lektorirane. Iskreno sem hvaležna za opozorila na vsebinske nejasnosti in nedoslednosti, dvomljive ali zmotne trditve ter slogovne in pravopisne napake. PRIJAVITE NAPAKO.

Besedila na spletni strani so vam za uporabo na razpolago pod licenco Creative Commons: Vsebine lahko kopirate in delite ter urejate, predelujete in vključujete v lastna dela pod pogojem priznanja in navedbe avtorstva (https://mceh.si).

 

Malka Čeh, spletna psihoterapija