Cenik in plačevanje

Objavljeni cenik je v veljavi od 1. 1. 2021. Storitve so samoplačniške.

Cena za srečanje
Uvodno srečanje
(45 minut)
60 €
Redna psihoterapija
(tedensko), 45 minut
50 €
Redna psihoterapija
(tedensko), 90 minut
900 €
Neredna psihoterapija,
(po dogovoru), 45 minut
60 €
Psihoterapevtski pogovor,
posamezno srečanje (45 minut)
60 €
Psihoterapevtsko mnenje
(srečanje in priprava)
Po dogovoru

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1 (nismo zavezanci za DDV).

. . .

Vsebine na spletni strani niso recenzirane in lektorirane. Iskreno sem hvaležna za opozorila na vsebinske nejasnosti in nedoslednosti, dvomljive ali zmotne trditve ter slogovne in pravopisne napake. PRIJAVITE NAPAKO.

Besedila na spletni strani so vam za uporabo na razpolago pod licenco Creative Commons: Vsebine lahko kopirate in delite ter urejate, predelujete in vključujete v lastna dela pod pogojem priznanja in navedbe avtorstva (https://mceh.si).

 

Malka Čeh, psihoterapija