SiNAPSA nevroznanstvena konferenca 2019

Slovensko nevroznanstveno združenje SiNAPSA in Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

vabita na

NEVROZNANSTVENO KONFERENCO SiNAPSA 2019

ki bo potekala

20. in 21. septembra 2019 na Medicinski fakuleti na Korytkovi cesti 2 v Ljubljani.

Slovensko nevroznanstveno združenje SiNAPSA konferenco organizira vsako drugo leto in letošnja konferenca bo osma zapored. Srečanje bo pokrivalo širok obseg vsebin nevroznanstvenih raziskav, ki raziskujejo različne ravni delovanja, od molekularne do sistemske. Program je sestavljen iz plenarnih predavanj, tematskih simpozijev in predstavitev posterjev, ki bodo predstavili najsodobnejša spoznanja s področja osnovne nevrobiologije (molekularne nevrobiologije, nevrokemije, živalskega modeliranja), razvojne in odrasle nevrologije, psihiatrije, psihologije, kognitivne in translacijske nevroznanosti.

Program in registracija sta objavljena na spletni strani konference: http://www.sinapsa.org/SNC19

Konferenco bo spremljal vzporedni simpozij klinične nevrofiziologije. Program in registracija sta objavljenja na spletni strani simpozija: https://www.kclj.si/…/

. . .

Vsebine na spletni strani niso recenzirane in lektorirane. Iskreno sem hvaležna za vsa opozorila na vsebinske nejasnosti in nedoslednosti, dvomljive ali zmotne trditve ter slogovne in pravopisne napake. PRIJAVI NAPAKO.

 

Tags: izobraževanja za psihoterapevte, nevroznanstvena konferenca, psihoterapevtska izobraževanja

Related Posts

by
Specializantka nevro/psihoanalitične psihoterapije in magistrandka psihoterapevtske znanosti. Psihoterapevtsko delo opravljam v Ambulanti Fakultete za psihoterapevtsko znanost USF in v Zasebni psihoterapevtski kliniki RRPI. E-pošta: malka.ceh@rrpi.si.
Previous Post Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 shares

Malka Čeh

Magistrandka psihoterapevtske znanosti in specializantka nevro/psihoanalitične psihoterapije

Psihoterapevtsko delo od 2018 opravljam v fakultetni ambulanti Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda (FPZ SFU) ter od 2019 v zasebni specialistični kliniki Razvojno-raziskovalnega psihoterapevtskega inštituta FPRZ Moji supervizorji so doc. dr. Emil Benedik, klin. psih., mag. pth. Urška Battelino, pa. pth. in asist. Parov Anzelc, univ. dipl. fil.