Se kdaj sprašujete, kako v vaših možganih nastane misel? Kako se zapiše spomin? Kako ga prikličete? V kakšni obliki na fiziološki ravni obstaja vaša osebnost. Če vam katero od teh vprašanj vzbudi zanimanje, vam bodo všeč posnetki vaše duševnosti. Na biološki ravni se vaše duševno delovanje odvija z aktivacijskimi vzorci nevronov, ki se povezujejo v nevronske mreže. Vaša misel, vaše čustvo, zaznavanje črk so na fiziološki ravni električno-kemični signali, ki tečejo po nevronskih povezavah. Vašo osebnost sestalja neskončna množica poti, po katerih ti signali potekajo. Kakšne povezave nastajajo v vaših možganih, si lahko ogledate na posnetkih Projekta človeškega konektoma (HCP, The Human Connectome Project).


HCP posnetek možganskih poti [2]

Tako kot s povezovanjem 25 črk v besede in povedi povemo neskončno število zgodb, aktivacija povezav med nevroni spremlja zaznave, vtise, spomine, čustva, misli, dejanja, navade. En gram vašega možganskega tkiva sestavlja več kot 100 milijonov celic, od tega skoraj 50 milijonov nevronov. Vsega skupaj imate okoli 100 milijard možganskih celic. Vsak nevron ima med tisoč in 10 tisoč sinaps, s katerimi se povezuje z drugimi nevroni. [3] Ob vedenjskih, miselnih, čustvenih vzorcih se v možganih prožijo zapletene aktivacije številnih različnih nevronskih poti in mrež. Vsak nevron lahko sklene 100 trilijonov povezav, čeprav so 203 nevroni že dovolj za življenje majhne gliste Caenorhabditis elegans.[4] Zapletenost človeškega duševnega delovanje je vzrok, da nimamo zanesljivih načinov zdravljenja in lajšanja duševnih stisk.

Za večino duševnih ne vemo zelo natančno, kako in zakaj nastanejo ter kaj je na fiziološki ravni narobe. Ne znamo jih niti prav dobro razdeliti v smiselne kategorije. Vsaka psihoterapija je zaradi tega proces poskušanja, kaj deluje in kaj ne. Tudi ko se sami lotevate uresničevanja sprememb, samozdravljenja in samopomoči, pristopite k uporabi strategij eksperimentalno. Ugotavljajte, kaj deluje in kaj ne. Če kaj deluje, ohranite. Če strategija ne deluje, ne zaključujte, da želenega ne morete doseči, ampak da še niste našli prave strategije. Vaša duševnost je preprosto preveč zapletena, da bi jo lahko reševali kot integrale.

***

[1] Needleman, L. (2015). Neuron time-lapse video. Pridobljeno z https://www.youtube.com/watch?v=cvcsZxfE2HY.
[2] Human Connectome Pproject (2019). White matter fiber arhitecture from the Connectome Scanner dataset. Pridobljeno z http://www.humanconnectomeproject.org/gallery/.
[3] Collins, C. E., Turner, E. C., Sawyer, E. K., Reed, J. L., Young, N. A., Flaherty, D. K. in Kaas, J. H. (2016). Cortical cell and neuron density estimates in one chimpanzee hemisphere. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(3), 740–745.
[4] Zimmer, C. (2011). 100 Trillion connections: new efforts probe and map the brain’s detailed architecture. Pridobljeno z https://www.scientificamerican.com/article/100-trillion-connections/.
[5] Das Grafik (2019). Plant growth time lapse. Pridobljeno z https://www.dasgrafik.co.uk/plant-growth-time-lapse/17172406818979072906.

. . .

Vsebine na spletni strani niso recenzirane in lektorirane. Iskreno sem hvaležna za opozorila na vsebinske nejasnosti in nedoslednosti, dvomljive ali zmotne trditve ter slogovne in pravopisne napake. PRIJAVITE NAPAKO.

Besedila na spletni strani so vam za uporabo na razpolago pod licenco Creative Commons: Vsebine lahko kopirate in delite ter urejate, predelujete in vključujete v lastna dela pod pogojem priznanja in navedbe avtorstva (https://mceh.si).

 

Leave a Reply