Archives : Psihoterapija

 • Psihoterapija v Sloveniji

  Razvoj psihoterapije v Sloveniji

  Psihoterapiji v Sloveniji lahko podobno kot drugje po svetu sledimo od zametkov psihoterapevtskih komponent v zdravilstvu, ki so ga prakticirali duhovniki, ljudski zdravniki, teologi, filozofi, svečeniki ipd. Nekatere formulirane nastavke in predhodnike psihoterapije na Slovenskem najdemo v 19. stoletju, ko se uporaba psihoterapevtskih metod pojavlja pod različnimi imeni in v različnih oblikah duševnega in duhovnega […]

  READ MORE
 • Psihodinamična (globinska) psihoterapija

  Globinska ali psihodinamična psihoterapija človekovo duševnost ponazarja z ledeno goro.

  Psihodinamična (tudi globinska, globinskopsihološka) psihoterapija pokriva več heterogenih psihoterapevtskih pristopov, ki izhajajo iz psihoanalitične teorije.[1] Nedavna metaanaliza je v družini psihodinamičnih terapij pokazala visoko stopnjo divergence, saj se pristopi pomembno razlikujejo v etioloških teorijah in načinu psihoterapevtskega dela. Skupni imenovalec psihodinamičnih psihoterapevtskih pristopov je zavedanje, da se človek zmeraj ne zaveda motivov in vzrokov svojega […]

  READ MORE
 • Vedenjska in kognitivna psihoterapija

  Vedenjsko-kognitivna psihoterapija (VKT) predstavlja v razvoju psihoterapije drugi val in temelji na kombinaciji osnovnih principov vedenjske in kognitivne psihologije. Vedenjsko-kognitivna psihoterapija se osredotoča na prilagajanje nekoristnih ali škodljivih kognitivnih distorzij, npr. misli, prepričanj, stališča, ter spremembo vedenja, razvoj učinkovitejših strategij soočanja in reševanja težav ter izboljšanje regulacije čustev. Temeljna razlikovalna lastnost vedenjsko-kognitivne psihoterapije v odnosu […]

  READ MORE
 • Vrste psihoterapije

  Psihoterapija se je tekom razvoja razrasla v številne različne veje.

  V psihoterapiji z različnimi metodami in tehnikami uresničujemo duševno zdravljenje in duševno rast. Opredelimo jo tudi kot zdravljenje čustvenih, kognitivnih, vedenjskih in osebnostnih motenj skozi interakcijo in komunikacijo med vami in vašim psihoterapevtom na osnovi teoretično zasnovanih metod.Pri odločanju za vstop v psihoterapijo ne izbirate le med različnimi psihoterapevti, ampak tudi med različnimi psihoterapevtskimi pristopi, […]

  READ MORE
 • Zgodovina psihoterapije

  Freud s kolegi

  Izraz psihoterapija izhaja iz starogrških besed ψυχή [psyche] s pomenom dih, duh, duša in θεραπεία [therapeia] s pomenom zdravljenje, medicinska obravnava.[1] Sodobni oxfordski slovar psihoterapijo definira kot obravnavo duševnih težav s psihološkimi metodami[2] in podobno slovenski slovar knjižnega jezika kot medicinski termin za zdravljenje duševnih motenj in bolezni s psihološkimi sredstvi.[3] Psihoterapija tako niti izvorno […]

  READ MORE
 • Psihoterapija

  Psihoterapija obsega različne interakcijske pristope, ki vam pomagajo pri duševnem zdravljenju in duševni rasti. Namen psihoterapije je izboljšanje kakovosti življenja na način spreminjanja vzorcev zaznavanja, čustvovanja, mišljenja in vedenja. Ameriško psihološko združenje (APA, American psychological association)[1] psihoterapijo opredeljuje kot kolaborativno zdravljenje, ki temelji na odnosu med vami in vašim psihoterapevtom ter na dialogu, ki zagotavlja […]

  READ MORE
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!