OMRA redno delavnico o prepoznavanju in rešitvah težav, povezanih s stresom, depresijo, anksioznimi in drugimi duševnimi motnjami razpisuje:

v petek 31. 5. 2019 v Velenju
Ljudska univerza Velenje, Titov trg 2, Velenje, predavalnica v pritličju

Vsebina in potek delavnice: https://www.omra.si/kaj-je-omra/delavnice-omra/delavnice-omra/vsebina-in-potek/.

Prijave (delavnica sptejme do 50 udeležencev): https://www.omra.si/obrazec-za-izobrazevanja-za-posameznike/.

. . .

Vsebine na spletni strani niso recenzirane in lektorirane. Iskreno sem hvaležna za opozorila na vsebinske nejasnosti in nedoslednosti, dvomljive ali zmotne trditve ter slogovne in pravopisne napake. PRIJAVITE NAPAKO.

Besedila na spletni strani so vam za uporabo na razpolago pod licenco Creative Commons: Vsebine lahko kopirate in delite ter urejate, predelujete in vključujete v lastna dela pod pogojem priznanja in navedbe avtorstva (https://mceh.si).