Tyrševa 3

Maribor

Parmova 53

Ljubljana

45-65 € / srečanje

Cenik

Čustvene motnje

Borderline motnja

Ključna značilnost borderline motnje je čustveno preplavljanje

Borderlina osebnostna motnja, mejna motnja ali čustveno nestabilna osebnostna motnja je duševna motnja, za katero so značilni trajni vzorci čustvene nestabilnosti in impulzivnosti, čustvenega preplavljanja, difuzne identitete, nestabilnih odnosov in impulzivnega vedenja.[1],[2] Poimenovanje motnje izhaja iz pozicioniranja motnje na mejo psihotičnih. Prvi pomembni zapisi o borderline motnji iz leta 1938 temeljijo na opazovanju skupine pacientov, […]

CONTINUE READING
Pogosta vprašanja o psihoterapiji

Kdaj vam pomaga psihoterapija?

Psihoterapija je temeljna oblika duševnega zdravljenja in osebnostne rasti. Različne vrste psihoterapije za doseganje teh ciljev uporabljajo različne pristope. Najbolj razširjene so pogovorne tehnike, ki so lahko bolj ali manj strukturirane, poleg teh pa so v uporabi tudi druge oblike izražanja in učinkovanja, npr. gibanje, risanje, glasba ipd. Psihoterapija s svojimi širokim naborom pristopom posega […]

CONTINUE READING
Duševne motnje

Shizoidna osebnostna motnja

Za shizoidno osebnostno strukturo sta značilni introvertiranost in kreativnost.

Osebnost je skupek vaših trajnih karakteristik, ki se kažejo na vseh področjih duševnega delovanja, npr. v čustvovanju, zaznavanju, razmišljanju, pomnjenju, predpostavljanju, izražanju, vedenju. Psihologija osebnosti, ki si prizadeva ljudi glede na te značilnosti klasificirati v različne tipske kategorije, ima dolgo in bogato zgodovino. Najbolj verjetno je, da vašo osebnost sestavljajo karakteristike različnih osebnostnih tipov, med […]

CONTINUE READING
Blog

Anksiozne motnje

Anksiozne motnje so duševne motnje, za katere so značilne različne oblike prekomerne bojazni, ki se lahko pojavlja bodisi kot strah pred jasno bodisi kot tesnoba zaradi nejasne nevarnosti. Lahko vas je strah specifičnih objektov (predmetov, živali, ljudi) ali situacij, npr. nastopanja in pajkov. Lahko pa je bojazen prosto lebdeča in ji ne morete določiti jasnega […]

CONTINUE READING

Malka Čeh

SPECIALIZANTKA PSIHOTERAPIJE

Magistrandka psihoterapevtske znanosti in specializantka nevro/psihoanalitične psihoterapije. Psihoterapevtsko delo opravlja v fakultetni ambulanti FPZ FSU in v zasebni specialistični kliniki RRPI FPRZ. V psihoterapijo sprejema posameznike in vodi podporne skupine.
SPECIALIZANTKA PSIHOTERAPIJE
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!