Psihoterapija

Oblika psihoterapije

 • Individualna psihoterapija.
 • Globinska (nevro/psihoanalitična) psihoterapija.
 • Psihoterapija odraslih in mladostnikov.

Delovni čas

 • Od ponedeljka do petka med 15.00 in 21.00.

Cenik

Potek psihoterapije

Redna psihoterapija poteka tedensko ob stalnem terminu po izbranem spletnem kanalu (Skype, Zoom, FaceTime, Viber; WhatsApp …) ali telefonsko. Posamezno srečanje traja 45 minut. Obdobje psihoterapevtskega procesa okvirno določimo po zaključku prve faze psihoterapije ter ga kasneje po potrebi prilagajamo.

V grobem lahko vaša psihoterapevtska obravnava poteka kot:

 • kratkotrajno intenzivno in na problem osredotočeno delo (ok. 3–9 mesecev) ali
 • dolgotrajni globinski proces (ok. 1-3 leta).

Celoten psihoterapevtski proces sestavljajo uvodno srečanje, začetna faza, osrednja faza in faza zaključevanja. [Več …]

Strokovna izhodišča

Psihoterapevtsko obravnavo vodim po principih globinske psihoterapije, ki jih nadgrajujem s sodobnimi spoznanji bioloških disciplin, predvsem evolucijske psihiatrije in nevroznanosti. Pri delu uporabljam koncepte eksistencialne psihoterapije, pozitivne psihoterapije ter metode fenomenološkega raziskovanja in motivacijskega intervjuvanja. Psihoanalitično teorijo dograjujem z drugimi sprejetimi razvojnimi in relacijskimi teorijami (npr. teorijo navezanosti). Opiram se na psihoterapevtske metode in tehnike, ki so empirično preverjene in teoretično utemeljene. [Več …]

Ddelovna filozofija

Pri psihoterapevtskem delu izhajam iz znanstvene paradigme, ki jo dopolnjujem s smernicami dobrih praks. V središču obravnave ste vi. Vaš psihoterapevtski proces individualiziram, ga prilagajam vašim potrebam in temu, kar se izkaže, da vam pomaga. Tekom procesa sistematično spremljam vaše počutje in zbiram povratne podatke o vašem doživljanju psihoterapevtskega dela in procesa, da lahko delo temu primerno prilagajamo. [Več …]

Pogosta vprašanja

 • Kaj je psihoterapija in kaj psihoterapija ni?
 • Kako se delo z menoj razlikuje od dela pri drugih psihoterapevtih?
 • Kako se boste v psihoterapiji počutili?
 • Kako dolgo bo psihoterapija trajala?
 • Kako začnete s psihoterapijo?
 • Ali vam bo psihoterapija pomagala?
 • Kaj lahko od psihoterapije pričakujete?
 • Kako se psihoterapije med seboj razlikujejo?
 • Kako poteka spletna psihoterapija?
 • Ali psihoterapija lahko poteka po telefonu?
 • S psihoterapijo že imate izkušnjo. Ali bo ta ista?
 • S psihoterapijo še nimate izkušnje. Kaj morate vedeti?
 • Koliko vas bo psihoterapija stala?
 • Za koga je psihoterapije primerna?
 • Kako vas bo psihoterapija spremenila?
 • Ali morate psihoterapijo obiskovati vsak teden?
 • Želite samo na enkraten posvet. Je to mogoče?
 • Želite poskusiti, ali vam psihoterapija odgovarja. Ali lahko?

. . .

Vsebine na spletni strani niso recenzirane in lektorirane. Iskreno sem hvaležna za opozorila na vsebinske nejasnosti in nedoslednosti, dvomljive ali zmotne trditve ter slogovne in pravopisne napake. PRIJAVITE NAPAKO.

Besedila na spletni strani so vam za uporabo na razpolago pod licenco Creative Commons: Vsebine lahko kopirate in delite ter urejate, predelujete in vključujete v lastna dela pod pogojem priznanja in navedbe avtorstva (https://mceh.si).

 

Malka Čeh, psihoterapija